SCHOOLVAKANTIE? DAN AAN DE SLAG IN DE SUPERMARKT!

Een veel gehoorde kreet op de schoolpleinen in deze periode van het jaar…
Voor u als ondernemer vormen scholieren een belangrijke schakel in de zomerperiode. Veel vaste medewerkers vieren vakantie waardoor het aandeel vakantie- en hulpkrachten in grote toe neemt; hierdoor wordt ook de vaste routine binnen uw onderneming onderbroken en blijken de vaste rituelen in één keer toch minder goed ingeburgerd dan u dacht…

En juist op dat moment krijgt u bezoek van Houwers Holtackers of van de NVWA. Uit de gegevensbak van de NVWA blijkt dat met name op hygiëne onvoldoendes worden gescoord. Dit is zeker niet toe te schrijven aan de afwezigheid van vaste krachten, hulpkrachten voeren maar wat graag extra klusjes uit om de gewerkte uren (en dus salaris) op te krikken. De moeilijkheid zit ‘m vaak in de aansturing en instructie van vakantiekrachten. Voor een goede instructie moet uiteraard tijd worden vrijgemaakt, tijd die je later dubbel en dwars terug verdient.

Toch merken wij in de dagelijkse praktijk dat instructie van hulpkrachten vaak onvoldoende aandacht krijgt waardoor de instructies niet bekend zijn en/of verkeerd worden uitgevoerd. Hierop moet er dan weer bijgestuurd worden; dit kost dan alsnog (extra) tijd…

https://www.houwersgroep.nl/wp-content/uploads/2017/05/Vakantiekrachten.jpg

Onderschat als ondernemer vakantiekrachten niet! Zij kunnen een belangrijke rol vervullen in de hectische zomermaanden. Maar jonge mensen hebben behoefte aan sturing, uitleg en duidelijkheid, dat hoort bij de leeftijd. Controleer of de werkzaamheden op de juiste wijze worden uitgevoerd, maar alleen dan als van te voren de instructies helder zijn.

Om nog even terug te komen op de tekortkomingen volgens de site van de NVWA: hygiëne (schoonmaak) vormt een groot deel van de afwijkingen. Werkzaamheden die vaak door de jongere medewerkers worden uitgevoerd, maak duidelijk wat u van ze verwacht. Als aan beide kanten de verwachting duidelijk is kunt u ook makkelijker corrigeren. Iemand die onwetend is kunt u niet beoordelen, dit kan wel als van te voren goede afspraken zijn gemaakt. Geef een goede instructie en beloon goede prestaties, dit werkt motiverende voor de gehele groep! Jongeren zijn, ondanks de vaak stoere houding, gevoelig voor complimenten; maak hier gebruik van!

Dit artikel is toegespitst op de retail maar geldt in feite voor alle sectoren, doe er u voordeel mee. Een fijne vakantieperiode toegewenst!