RISK PLAZA VOOR BAKKERIJSECTOR IN DE LUCHT

Het Productschap Akkerbouw heeft met de ontwikkeling van Risk Plaza en het daaraan gekoppelde Riks Plaza audit+syteem een opmerkelijke innovatie gerealiseerd voor de bakkerijketen. De bakkerijsector beschikt nu als eerste in Nederland over een door de Voedsel en Waren Autoriteit geaccepteerd ketengarantiesysteem dat op internet beschikbaar is (via BakkerijPlaza). Dit systeem is een hulpmiddel voor de bakkerijsector om informatie over mogelijke gevaren van bakkerij-ingrediënten op één plek te raadplegen. Een ontwikkeling die bepalend zal zijn voor andere branches met betrekking tot grondstoffen en gevarenanalyses in het kader van voedselveiligheid.

Op grond van de Algemene Levensmiddelenverordening zijn levensmiddelenbedrijven verantwoordelijk voor producten die zij inkopen en verkopen. Dit heeft geresulteerd in de opzet en ontwikkeling van voedselveiligheidssytemen zoals wij die momenteel kennen. Ten aanzien van de inkoop van grondstoffen mag een bedrijf zich niet uitsluitend verlaten op de certificatie van leveranciers, maar zijn bedrijven zelf ook verantwoordelijk voor de controle op afspraken door middel van verificatie. Dit heeft de afgelopen jaren geresulteerd in een belasting bij bedrijven en toeleveranciers door een stroom van continue controles van afzonderlijk bedrijven bij dezelfde toeleveranciers. Door de geintegreerde aanpak van BakkerijPlaza worden deze controles overbodig en kan men efficiënter met verificatie van grondstoffen omgaan.

De werkwijze is als volgt:

Deelnemende bedrijven (leveranciers) aan Risk Plaza ontvangen een aanvullende audit op hun voedselveiligheidssysteem m.b.t. borging van de gevaren van ingrediënten.
Na goedkeuring bij deze leveranciers is aanvullende verificatie door afnemers die deze producten kopen niet meer nodig (geen aparte analyses, uitvoeren van audits, opvragen analyseresultaten etc.)
Middels de algemene website van Bakkerij Plaza kunnen deelnemende bedrijven via submenu’s naar Risk Plaza en Spec Plaza om informatie te verkrijgen over grondstofrisico’s en specificaties.
Het initiatief van het Productschap Akkerbouw in samenwerking met de belanghebbende partijen in de bakkerijbranche om tot dit systeem te komen is van groot belang voor deze sector en zal ongetwijfeld worden opgevolgd door andere branches. Ook Houwers Holtackers was door Toos Houwers als materiedeskundige betrokken bij dit initiatief.

Raadpleeg voor informatie de site www.bakkerijplaza.nl

(bron: bakkerijplaza)