Resultaten landelijke enquête Voedselbanken januari 2021

Ook tijdens de gezondheidscrisis stonden de vrijwilligers van de voedselbanken klaar voor alle klanten en zorgden ze voor een voedselveilige omgeving. Onze inspecteurs hebben dit tijdens de voedselveiligheid inspecties vastgesteld.

Na afloop van elk jaar zet Voedselbank Nederland een enquête uit onder de voedselbanken om de stand van zaken per 31 december vast te stellen. De ingezamelde gegevens over klanten aantallen vormen de basis voor de financiële verdeling voor het komend jaar. De pandemie in afgelopen jaar heeft bijgedragen aan een wisselend beeld per regio.

Eén van de belangrijkste conclusies uit de enquête is: het totaal aantal unieke monden die de voedselbanken in 2020 hebben geholpen is gegroeid tot 160.500 (151.000 in 2019). Om deze toename in voedselpakketten te kunnen opvangen, zetten dagelijks vele vrijwilligers zich voor 100% in.

Onderstaand nog wat feiten en cijfers op een rij vanuit de enquête:

• Het gemiddeld aantal consumenteneenheden (CE) in een pakket over het hele land heen is gestegen van ruim 25 naar bijna 27 CE. Per regio zijn er wel grote verschillen.
• Van deze 27 CE vallen ruim 15 CE binnen en 12 CE buiten de Schijf van Vijf.
• Er wordt aangegeven dat gemiddeld 6,4% bijgekocht is, maar dat varieert sterk per voedselbank. Een 48-tal geeft aan nooit bij te kopen.
• Circa 58% van de voedselbanken werkt met voedselbrigades en 4% wil dat binnenkort ook gaan doen.
• Ruim 67% van de voedselbanken werkt bij het ophalen van voedsel niet samen; degenen die wel samenwerken doen dat gemiddeld met 2-4 voedselbanken.
• Ruim 34% haalt één keer per week voedsel op, 28% vier of meer keer per week.
• Aantal voedselbanken dat een deels of geheel een winkelconcept hanteert stabiliseert in coronatijd tot 36%.
• Verreweg het grootste gedeelte van de voedselbanken verstrekt één keer per week voedsel (bijna 70%). Er is ten opzichte van vorig jaar een kleine verschuiving zichtbaar naar 2x per week.

Bron: Nieuwsbrief Voedselbanken Nederland