PLAAGDIERBESTRIJDING EN RISICO’S DOOR NICO VONK, KAD

Muizen, ratten, kakkerlakken. Het zijn enkele diersoorten die aangemerkt worden als ongedierte. Wat verstaan we eigenlijk onder ongedierte?

“Ongedierte zijn die diersoorten die een bedreiging vormen voor de gezondheid van mens en dier of die schade, hinder of overlast veroorzaken”.

Traditioneel wordt ongedierte bestreden door inzet van bestrijdingsmiddelen. Dit leidt echter niet tot een structurele oplossing en is daarmee niet duurzaam. Daarnaast is deze aanpak niet diervriendelijk.

Ongedierte, of beter plaagdieren, kunnen ook een risico vormen voor de productie van voedingsmiddelen. Maar niet alleen het plaagdier, ook de bestrijding ervan vormt een risico voor de productie. Dit is dan ook één van de redenen dat het beter is om aanwezigheid van plaagdieren te voorkomen. Een goed plaagdierbeheersplan heeft preventie dan ook als uitgangspunt en is gebaseerd op de principes van Integrated Pest Management (IPM). IPM gaat uit van monitoring en van het treffen van preventieve maatregelen. Alleen wanneer, ondanks alle getroffen preventiemaatregelen, toch nog plaagdieren worden aangetroffen, zal worden overgegaan op bestrijding.

Optimale plaagdierbeheersing kan alleen worden vormgegeven door nauwe samenwerking tussen plaagdierbeheerser en opdrachtgever. Afspraken tussen de partijen moeten resulteren in advisering van en uitvoering van preventieve maatregelen waarmee binnendringen en ontwikkeling van plaagdieren wordt voorkomen.

Professionele plaagdierbeheersing mag in Nederland alleen worden uitgevoerd door personen die in het bezit zijn van een geldig vakbekwaamheidsbewijs. Opdrachtgevers kunnen dit inzien in het openbaar register op de website http://www.evm-examen.nl/

Aangezien het bezit van een vakbekwaamheidsbewijs niet altijd de garantie biedt dat de uitvoering ook volgens de juiste maatstaven wordt vormgegeven heeft het Kenniscentrum Dierplagen (KAD) een keurmerk ontwikkeld. De criteria van het KAD-Keurmerk zijn gebaseerd op de principes van IPM welke tijdens de audits in de praktijk worden getoetst.

Het Kenniscentrum Dierplagen is het landelijk kennis- en adviescentrum. Het stelt kennis over beleid, biologie, dierwelzijn, preventie en bestrijding van ongewenste organismen ter beschikking aan overheden en branches. Het KAD ondersteunt opdrachtgevers en beoordeelt de noodzaak en kwaliteit van bestrijdingsplannen. Het KAD geeft voorlichting aan burgers en leidt praktijkmensen op.