ONTDOOIEN VAN GEVROREN (KIP) PRODUCTEN

Tijdens de inspecties komen onze inspecteurs regelmatig tegen dat in de koeling of koelcel diverse producten zoals zelf ingevroren kipproducten ingekochte kipsnacks en kiphamburgers worden ontdooit. Deze worden door de poelier zelf ontdooit, of gevroren geleverd door de leverancier en door de ondernemer in de koelcel geplaatst. Bij navraag over de houdbaarheid blijkt er bij medewerkers en ondernemers hierover nog al eens onduidelijkheid te zijn. Wat is de houdbaarheid van deze ontdooide producten?

Wat zegt de hygiënecode voor de poelier?
Belangrijk is dat de opslag van deze producten zo is geregeld zodat er geen kruisbesmetting kan ontstaan, dit betekent dat ontdooide producten zoals de kipsnacks gescheiden opgeslagen moeten worden van rauwe en onbewerkte (kip)producten. Lekvocht van ontdooide producten mag nooit terecht komen op andere producten.

Producten welke ingevroren zijn en vervolgens ontdooit worden moeten voorzien zijn van een invries en uitvries of ontdooidatum codering. De houdbaarheid van ontdooide inkoopproducten zoals vermeld op de verpakking. Is hierover geen informatie beschikbaar, dan binnen 2 dagen na ontdooien verwerken. Indien u een langere houdbaarheid wilt aanhouden voor de ontdooide producten dan moet dit onderbouwd worden door microbiologisch onderzoek.

Bij het zelf invriezen van (kip) producten zal de houdbaarheidstermijn van het product na ontdooien niet veranderen, is een product voor het invriezen nog 3 dagen houdbaar is dit ook het geval na het ontdooien van het product, het groeien van bacteriën stopt tijdens de perioden dat de producten zijn ingevroren.

Ontdooi producten niet langer dan twee uur buiten de koeling of koelcel, producten welke buiten de koelcel zijn ontdooit moeten dezelfde werkdag gebruikt worden. De producten kunnen ook ontdooit worden in een magnetron, een snelle methode waarbij bacteriën minder kans krijgen om te groeien.