NVWA MAAKT INSPECTIERESULTATEN OPENBAAR

De NVWA komt met een update over de openbaarmaking inspectieresultaten. We volgen de ontwikkelingen op de voet! Het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet ging in per 1 februari 2019.

Wat betekent dit?

Dit betekent dat de inspectieresultaten van een reeks handhavingsdiensten waaronder de NVWA nog meer openbaar gemaakt gaan worden. De laatste update van de lijst resultaten op bedrijfsnaam is op 21 januari gedaan en worden op 1 april openbaar gemaakt op de website Openbare inspectieresultaten NVWA.  Elke nieuwe update en voornemen tot openbaar maken wordt voorafgegaan aan een openbare melding van dit besluit. Daarnaast krijgt u als bedrijf een brief waarin het voornemen tot openbaar maken aan u bekend gemaakt wordt.

Reageer binnen twee weken

Als u meent zwaarwegende argumenten te hebben tegen het openbaar maken kunt u bezwaar maken. Alle informatie over de procedure kunt u vinden op de website van de NVWA. Als u niet binnen 2 weken op het voornemen reageert, gaat men ervan uit dat u akkoord bent met de openbaarmaking van de bedrijfsgegevens en de inspectieresultaten.

Het streven is om in 2022 alle inspectieresultaten openbaar te maken, van goed tot redelijk gescoord en gesloten bedrijven met reden omschreven. De lijst wordt alleen maar langer en actueler inspectieresultaten van december 2018 zijn al in te zien.

Wees zeker van goede beoordeling!

Hoe is uw beoordeling? Wilt u ondersteund worden om zeker te zijn dat de naam van uw bedrijf met een goede beoordeling openbaar gemaakt wordt? Vraag het ons, wij weten wat nodig is.

(Bron: www.nvwa.nl)