NVWA-inspectieresultaten: datumvermelding

Sinds 1 september is de openbaarmaking van horeca inspectieresultaten een feit. Sinds die tijd ontvangt Houwers Groep regelmatig vragen van bedrijven die deelnemen aan het Zelfcontrolesysteem van Houwers Groep. Één daarvan is de vermelde datum die aangeeft op welke inspectiedatum het besluit is gebaseerd.

Helaas wordt deze datum nu onjuist getoond. De NVWA is bezig om de datum te corrigeren. Voor deelnemers aan het Zelfcontrolesysteem van Houwers Groep geldt dat er na correctie géén datum meer vermeld staat achter de zin ‘Gebaseerd op inspecties door een geaccepteerd privaat controlebureau’.