NIEUWE HYGIËNECODE ZORGSECTOR IS GEREED

Per 1 januari 2009 treedt de nieuwe ‘Hygiënecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen en Defensie’ in werking; de oude (en ingewikkelde) code uit 2001 komt hiermee te vervallen. De hygiënecode geldt niet alleen voor de centrale keuken, maar is ook van toepassing op het serveren, bewaren en bereiden op de afdeling, activiteitenbegeleiding of in het restaurant. Houwers Holtackers zal voor haar instellingsklanten de nieuwe code gaan verwerken in haar inspectiemodel, zodat per 1 januari a.s. onze inspecties in lijn zijn met de nieuwe code.

De belangrijkste wijzigingen:

De onderdelen kinderdagverblijven, uitbrengmaaltijden en dienstencentra zijn ondergebracht in de Hygiënecode voor Kleine instellingen. In plaats van het onderdeel uitbrengmaaltijden er is een nieuw hoofdstuk gekomen ‘Transporteren van maaltijdcomponenten.’
Voor het onderdeel Activiteitenbegeleiding kan de Hygiënecode voor de voedingsverzorging in woonvormen worden gebruikt met uitzondering van die activiteiten waarbij etenswaren worden verstrekt of verkocht aan derden (restaurantachtige situaties).
De code is nu ook bedoeld voor het Ministerie van Defensie. Voor Defensie is deze hygiënecode van toepassing voor de voedingsverzorging zowel op de vredeslocaties, als tijdens oefeningen en bij operationele inzet. Daar waar nodig, zal ook aanvullend Defensiebeleid van toepassing zijn.
De opbouw is veranderd. De tekst in de beheersplannen van de voedingsverzorgingsprocessen heeft een ‘wettelijk’ karakter. In deze versie zijn de kolom beheersmaatregel en de teksten ‘wenselijk’ vervallen. In de tekst ‘Tips en aanbevelingen’ wordt wel aangegeven op welke wijze organisaties de normen waaraan de processen moeten voldoen kunnen bereiken, maar u heeft hierin een grote vrijheid. Het zijn tips en geen dwingende maatregelen.
Er zijn door marktontwikkelingen twee nieuwe onderdelen aan de Hygiënecode toegevoegd: Het betreft: Uitgangspunten bij sous-videbereiding en uitgangspunten bij ‘verpakken onder beschermende atmosfeer’.
Bij de afdelingskeuken is meer aandacht besteed aan zuigelingenvoeding.
De gehele code is alleen digitaal beschikbaar bij bestellingen@voedingscentrum.nl
Voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg is in 2007 de Hygiënecode voor de voedingsverzorging in woonvormen uitgebracht. Deze code blijft van kracht.

bron: www.voedingscentrum.nl