MINDER ZOUT IN SOMMIGE VOEDINGSMIDDELEN, VERZADIGD VET PRAKTISCH NIET GEDAALD!

Sommige voedingsmiddelen bevatten minder zout dan een aantal jaar geleden. De gehaltes aan verzadigd vet zijn de afgelopen jaren echter nauwelijks gedaald. Dit blijkt uit recent gepubliceerd onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) naar de samenstelling (zout en verzadigd vet) van voedingsmiddelen in Nederland.

Minder zout
De NVWA onderzocht in het kader van de jaarlijkse zoutmonitoring onder meer 10 productgroepen levensmiddelen (brood, chips en zoutjes, conserven, (diepvries-)snacks, kaas, kant-en-klaarmaaltijden, koek en banket, sauzen, soep en vleeswaren). De resultaten van de bemonstering wijzen uit dat de afgelopen 5 jaar het zoutgehalte zo’n 10% is gedaald in de onderzochte levensmiddelen. Hiervoor zijn vooral de productgroepen brood, chips en zoutjes, conserven, kaas en kant-en-klaarmaaltijden verantwoordelijk. Wel zijn er nog steeds grote verschillen in zoutgehaltes binnen dezelfde productsoorten.

Het zoutgehalte van rode sauzen voldeed bijna aan de afspraken die in 2014 in het Akkoord verbetering productsamenstelling zijn gemaakt. Van éénkopssoep, bouillonblokjes en bouillon op basis van vloeistof voldeed meer dan de helft halverwege 2016 nog niet aan de maximale zoutnorm van eind 2016. De bemonsterde vleeswaren zijn geanalyseerd op zout en verzadigd vet; vooral soorten als salami, paté en smeerleverworsten voldeden nog niet aan de norm van 2015.
Percentage (verzadigd) vet blijft hetzelfde

Als de resultaten van (verzadigd) vet in 414 levensmiddelen uit 2015 worden vergeleken met die uit voorgaande jaren, blijkt dat het gemiddelde verzadigd vetgehalte in de meeste productsoorten de afgelopen jaren praktisch ongewijzigd is gebleven. Bij sommige producten is het verzadigd vetgehalte zelfs gestegen ten opzichte van 2009: bij bemonsterde spritskoeken bijvoorbeeld met 24% en bij stroopwafels met 21%. Wel hebben enkele productgroepen (bijvoorbeeld sommige soorten vleeswaren) een lager verzadigd vetgehalte gekregen. De grootste variatie in verzadigd vetgehalte is te vinden in de productgroepen hartige grote, hartige kleine en zoete snacks.

Consumenten moeten oppassen met saucijzenbroodjes, Gelderse rookworst en gehakt: wanneer wordt uitgegaan van een verzadigd vetgehalte van maximaal 10% van de calorieën die iemand op een dag nodig heeft, dragen deze producten daaraan een derde tot meer dan de helft bij. Dit ondanks het feit dat de hoeveelheid verzadigd vet bij bijvoorbeeld saucijzenbroodjes in 2015 11% minder was dan in 2009.

Akkoord verbetering productsamenstelling
De afgelopen jaren zijn vanuit het Akkoord verbetering productsamenstelling afspraken gemaakt over het maximumgehalte aan zout, verzadigd vet en calorieën (suikers, vet) in voedingsmiddelen. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft dit akkoord begin 2014 afgesloten met brancheorganisaties van de voedingsmiddelenindustrie, Retail, horeca en catering. Doel is dat het in 2020 gemakkelijker moet zijn voor de consument om maximaal 6 gram zout en maximaal 10% van de dagelijks benodigde calorieën uit verzadigd vet te laten bestaan. In dit kader monitoren NVWA en RIVM in opdracht van het ministerie van VWS-voedingsmiddelen op gehalten zout, suiker en (verzadigd) vet.

Bron: NVWA