MELDWIJZER CALAMITEITEN

Schandalen zijn van alle tijd, zoals recentelijk met de besmette mozzarella kaas in Italie, waar opzet in het spel is! Maar dikwijls ontstaan besmettingen onverwacht en zeker niet met opzet, zoals de besmette tomaten met Salmonella in Amerika onlangs. Als bedrijven iets overkomt met hun producten, waarbij het beheer van het besmette product niet meer direct onder eigen  verantwoording ligt, is men verplicht de VWA hiervan in kennis te stellen. De VWA heeft hier een meldwijzer voor opgesteld die als leidraad dient bij incidenten en calamiteiten.  Bedenk wel als je geen melding doet dat er sprake is van een overtreding, zoals dat in de EG Verordening 178/2002 is vastgelegd. Volg deze link voor de meldwijzer www.vwa.nl/portal/page