Meer horeca onder verscherpt toezicht NVWA

Steeds meer horecagelegenheden staan onder verscherpt toezicht van de De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De stijging van het aantal bedrijven onder verscherpt toezicht heeft te maken met de meer risicogerichte controle door NVWA. Daarnaast is het interventiebeleid aangepast. RTL deed onderzoek naar de bedrijven die onder verscherpt toezicht stonden.

Verscherpt toezicht horeca

Uit de inspectierapporten van NVWA blijkt dat er in 2017 maar liefst 155 meer horecazaken onder verscherpt toezicht stonden dan in 2014. Verscherpt toezicht houdt in dat deze zaken in twee jaar tijd minimaal drie boetes kregen, of acuut gesloten werden vanwege ernstig risico voor de volksgezondheid.  Van de 447 onderzochte horecazaken zijn maar liefst 168 tijdelijk door de NVWA gesloten, blijkt uit onderzoek van RTL. De horecazaak mag de deuren pas weer openen als alles in orde is.

Bij bijna de helft van de horecazaken werd ongedierte aangetroffen. Muizen en hun uitwerpselen, maar ook levende kakkerlakken werden opgemerkt tijdens inspecties. Zeker 4 op de 10 onderzochte restaurants kregen ook boetes vanwege de voedselveiligheid, meldt RTL. Bij vrijwel alle restaurants was sprake van een slechte hygiëne. Bijvoorbeeld omdat de inspecteurs vuil of schimmel aantroffen in de keuken of de ijsblokjesmachine.

Risicogerichte controle

De stijging van het aantal bedrijven onder verscherpt toezicht komt door het risicogerichter controleren door de NVWA. Daarnaast is het interventiebeleid aangepast, waardoor bedrijven sneller onder verscherpt toezicht worden geplaatst.

Inspecteurs van de NVWA controleren op hygiëne, omgang met voedsel en ongediertewering. Als sprake is van één of meer ernstige tekortkomingen, wordt een boeterapport opgemaakt. Bedrijven onder regulier NVWA-toezicht die ondanks opgelegde maatregelen onder de maat blijven presteren, komen onder verscherpt toezicht te staan. Dat gebeurt als het bedrijf in een tijdsbestek van 2 jaar, drie boetes krijgt opgelegd of als er direct gevaar voor de volksgezondheid is.

Openbaarmaking bedrijven onder verscherpt toezicht

De NVWA heeft in het kader van een WOB-verzoek inspectiejournaals van horecabedrijven die in de periode 1 januari 2017 t/m 31 december 2017 onder verscherpt toezicht van de NVWA stonden openbaar gemaakt.

Bij dit WOB-verzoek is ook gevraagd om een overzicht van alle meldingen die in de periode 2012 tot 2017 zijn gedaan door mensen die zeggen dat zij ziek zijn geworden van het eten of drinken van voedsel.

https://www.houwersgroep.nl/wp-content/uploads/2019/04/onderzoek_rtl_nieuws-300×202.jpg

Spoedsluiting als zwaarste maatregel

De zwaarste maatregel die de NVWA kan opleggen, is een spoedsluiting. Een spoedsluiting wordt opgelegd wanneer sprake is van een ernstig risico voor de volksgezondheid.  In dit geval wordt niet gekeken naar eerdere misstappen. 27 van de onderzochte restaurants kregen te maken met zo’n spoedsluiting.

Twee trajecten

Het verscherpte toezicht verloopt volgens een vastgestelde werkwijze die bestaat uit twee onderdelen: na het 1e trajectdeel stroomt het bedrijf – na voldoende verbetering – door naar het 2e traject, om uiteindelijk weer onder het reguliere toezicht te vallen. Tijdens het eerste deel krijgt het bedrijf inspecties, zijn er gesprekken met de ondernemer en is er sprake van aanvullende acties als sanctionerende en corrigerende interventies van de kant van de NVWA. Het tweede deel beslaat een periode van 8 maanden waarin het bedrijf een aantal keer wordt bezocht. In deze periode wordt bepaald of het bedrijf blijft voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. Het uiteindelijke doel van het hele traject is het verbeteren van de regelnaleving op het gebied van voedselveiligheid.

Meer meldingen voedselvergiftiging

Uit rapportages blijkt sinds 2016 een toename van het aantal meldingen voedselvergiftiging bij de NVWA. In 2015 vond een wijziging plaats in de registratiecriteria van meldingen voedselvergiftiging bij de NVWA; in tegenstelling tot voorgaande jaren, zijn vanaf dat moment in de rapportage ook niet-anonieme meldingen van uitbraken (twee of meer zieken) waarbij geen monstername heeft plaatsgevonden meegenomen in de rapportage. Dit verklaart enerzijds de toename van het aantal geregistreerde meldingen voedselvergiftiging. Anderzijds is mogelijk de meldingsbereidheid toegenomen.