KHN TEGEN OPENBAARMAKING VWA CONTROLERESULTATEN

Sinds kort publiceert de VWA controlegegevens van formulebedrijven op internet. Ketens worden daarbij in drie categorieën verdeeld: groen gelabelde bedrijven die goed presteren, ‘oranje’ bedrijven die een beperkt risico kennen en in het uiterste geval een code ‘rood’. Uiterlijk 2011 worden ook de resultaten van individuele bedrijven gepubliceerd. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is tegen de openbaarmaking op internet, omdat de melding twee jaar blijft staan ook als een bedrijf eventuele problemen snel heeft opgelost. Bedrijven kunnen hierdoor ernstige imagoschade lijden, vindt KHN.

De VWA vindt het van belang dat resultaten van haar toezicht inzichtelijk zijn voor de samenleving. In september 2006 is daarom gestart met het openbaar maken van controlegegevens. In een aantal gevallen maakt de VWA gegevens openbaar op het niveau van individuele bedrijven of ketens. In andere gevallen worden algemene resultaten van groepen van bedrijven gepresenteerd. Op dit moment zijn de volgende resultaten gepubliceerd:

Algemene gegevens:

  • vloeibaar frituurvet in de horeca

Gegevens van individuele bedrijven of ketens:

Overigens is de achterban van KHN verdeeld over publicatie. Een aantal formulebedrijven geven aan dat zij publicatie toejuichen. Dat geeft juist kansen om je te onderscheiden van de formules die niets of weinig op gebied van voedselveiligheid ondernemen voor leden. VWA is duidelijk hierover, ‘iedereen wist dat publicatie op termijn zou plaatsvinden en openbaarmaking van gegevens past in de strategie van de overheid.’

Voor de goede orde wijzen wij u op het feit dat Houwers Holtackers met haar geaccrediteerde NEN ISO 17020 systeem geheel in lijn met de VWA methode werkt om inspecties op basis van hygiënecodes en het daarbij behorende risicomanagement van hoofdkantoor van formules te kunnen beoordelen in de ‘groen, oranje en rood’ beoordeling.

bron: Snackkoerier en VWA