INTRANET IN EEN NIEUW JASJE

Middels een beschermde login kunnen onze klanten op het Houwers Groep intranet de inspectierapporten en monstername inzien. Om het verbeterproces te borgen is het tevens mogelijk om op het intranet de verbeterplannen in te voeren en te bewaren.

Naast het inzien van de rapporten het invoeren van de verbeterplannen, kunt u ook nu een dashboard raadplegen. In het dashboard is in 1 oogopslag helder hoeveel bedrijven een groene score hebben behaald, hoeveel bedrijven aangemeld zijn bij de NVWA, hoeveel bedrijven het verbeterplan hebben ingevoerd en tenslotte wat het verloop is van inspectieresultaten.

Middels doorklikfuncties kunt u eenvoudig achterhalen uit welke resultaten de grafieken zijn opgebouwd.

Handige tools waarmee wij onze relaties graag van dienst zijn om uiteindelijk aantoonbaar de voedselveiligheid geborgd te hebben. De inspectie gegevens in Nederland worden via erkende toezichthouders en via de NVWA zelf verzameld en nu deels openbaar gemaakt. Bij de Houwers Groep is een bijzonder succesvol systeem van toezicht ontwikkeld wat inspecteurs stuurt in het beantwoorden van de vraag: worden de voedselveiligheidsvoorschriften toegepast en vind adequate correctie plaats bij een afwijking. Wat tijdens onze bezoeken regelmatig wordt vastgesteld is dat instellingen en bedrijven denken dat hun processen zijn geborgd omdat de controlelijsten ingevuld zijn. Onze insteek is dat het ontbreken van kennis omtrent een norm of een werkinstructie leidt tot gebrekkige borging. Gebrekkige borging is geen borging. Voedsel is niet een beetje onveilig door een gebrekkige borging, maar onveilig! Helaas wordt dat pas duidelijk als het fout gaat. Het hele HACCP-principe is ook niet bedacht om een beetje veilig te werken, maar om vooraf de procedures te bedenken die nodig zijn om het voedsel veilig te bereiden en te presenteren. Instructie en opleiding vormen een basisvoorwaarden binnen het HACCP-systeem. Vandaar dat onze inspecteurs meer bezig zijn met wat de uitvoerders weten, dan wat er in de lijstjes staat. Omdat wij als geen ander weten waar bedrijven en instellingen in de praktijk tegenaan lopen zijn er in de loop der jaren vele handige en leuke hulpmiddelen zoals handboeken, trainingen, kwartetspel en e-learning aan ons pakket van service toegevoegd.