Hygiënecode voor de visdetailhandel

Sinds de beëindiging van het productschap, is de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) houder van de hygiënecode voor de visdetailhandel. Deze wordt de komende tijd herzien.

De huidige code is inmiddels ruim vijf jaar oud. Dat betekent dat het tijd is om deze te gaan herzien. In de afgelopen jaren is er immers veel veranderd in onze sector. Zo maken steeds meer visspecialisten zelf maaltijden, salades en borrelhapjes. Leuk en lekker natuurlijk, maar hoe zorg je ervoor dat je die producten op een veilige manier bereidt en opslaat? Deze en andere vragen rond het thema voedselveiligheid spelen een belangrijke rol bij de herziening van de code.

Houwers Groep

Het bestuur van VNV is blij dat Houwers Groep bereid gevonden is om dit grote project samen met ons uit te voeren. Houwers Groep is al 30 jaar gespecialiseerd in voedselveiligheid en hygiëne. Aan de hand van een stappenplan worden de risico’s onderzocht, omschreven en vertaald naar praktische werkprocessen.

Belangrijk onderdeel van de herziening van deze hygiënecode is daarnaast het ophalen van ervaringen van gebruikers van de code. Dat doen we aan de hand van digitale enquêtes en door het inzetten van een klankbordgroep. Mogelijk dat we hiervoor een beroep doen op jouw medewerking.

De nieuwe code is straks gratis beschikbaar voor leden van VNV. Overige visspecialisten kunnen tegen betaling een los abonnement afnemen. We houden jullie via de website en social media op de hoogte van de voortgang van dit

Bron: www.visspecialisten.nl