HERZIENING INTERVENTIEBELEID NVWA

Op 7 juli 2016 heeft de NVWA het interventiebeleid herzien. In grote lijnen gaat er voor jou als ondernemer niet veel veranderen. Maar als je in het verleden in aanvaring bent gekomen met de NVWA dan is het toch raadzaam dit stukje verder te lezen.

Als er in de afgelopen drie jaar een boeterapport is opgemaakt, wordt een nieuwe soortgelijke overtreding gezien als een herhaalde overtreding . En wordt dit ook weer als ernstige overtreding aangemerkt. Er wordt dus niet gewaarschuwd maar direct opgetreden. Als een specifieke overtreding reeds eerder is gesanctioneerd, zal dit altijd direct worden gezien als “recidive” hetgeen betekent dat er direct tegen opgetreden kan worden. ‘Een gewaarschuwd man telt immers voor twee’.

Nieuw in het interventiebeleid is de ontkoppeling van het toezicht en het sanctioneren. De inspecteur krijgt de taak om objectief te rapporteren, vanuit het systeem wordt de sanctie bepaald. Dit kan mogelijk gevolgen hebben.

De inspecteur hoeft namelijk alleen feiten te verzamelen en bij het afsluiten van de inspectie zijn akkoord geven op het inspectieresultaat. Bij een overtreding maakt het systeem een waarschuwing of een boeterapport aan. De inspecteur heeft dus geen invloed op de vorm van de maatregel. Omdat het systeem bewaakt of u een boeterapport of een waarschuwing krijgt, zal dit door de inspecteur niet meer worden mede gedeeld.

Als de inspecteur niet akkoord is, moet er schriftelijk aangegeven worden wat de mogelijke overtreding is. Waarna in overleg bepaald word of er een maatregel volgt. In geval het ernstige overtredingen zijn of herhaalde overtredingen komt men automatisch in de strafrechtelijke aanpak.

Bron: NVWA