HELP! PLAAGDIEREN OP HET TERREIN!

Wie aan mensvriendelijke gebouwen denkt, denkt aan gastvrijheid. Dat geldt voor de horeca, voor zorginstellingen en ook voor facilitair gebouwbeheer in het algemeen. Maar die gastvrijheid geldt niet alleen voor menselijke medewerkers en gasten. Ook dieren voelen zich tot gebouwen aangetrokken want ook voor hen is daar meestal volop voedsel in zo’n subtropische hotelaccommodatie te vinden.

Die aantrekkelijkheid zorgt voor conflicten tussen mens en dier, maar met kennis van zaken kunnen veel problemen op een economische, duurzame en diervriendelijke manier worden voorkomen of opgelost. Monitoring, inspectie en instructie is het devies. De meeste problemen met plaagdieren komen in eerste instantie ‘van buiten’ en het inspectiewerk zal dus tot ook tot het facilitaire terreinbeheer moeten uitstrekken.

Voorkomen is beter
Die duurzame strategie werkt voor ratten, muizen en vliegen die op afval afkomen, binnen en op het (bedrijfs)terrein. Mieren leven buiten maar zoeken niet zelden voedsel binnenshuis. Muggen kunnen zich net zo gemakkelijk ontwikkelen in vochtige kruipruimten binnen als in vijvers en dakgoten buiten. De hinder en schade die al deze ongenode gasten veroorzaken is dus niet altijd het gevolg van onhygiënische bedrijfsvoering. De oorzaken zijn meestal te vinden in onnadenkendheid en gebrek aan basiskennis van personeel, maar ook van gasten. Meestal wordt bij nieuwbouw en verbouw geen rekening gehouden met de bouwkundige wering van plaagdieren. Uiteraard moeten problemen uiteindelijk wel worden opgelost en daarom bestaan er bestrijdingsmiddelen (biociden), maar met de toepassing van bestrijdingsmiddelen zijn kosten gemoeid. Daarbij komt nog dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de leefomgeving van mensen bepaald niet gezond is, zeker niet op plaatsen waar voedsel wordt bereid of waar mensen verblijven. Voorkomen is dus duurzamer en beter dan genezen. En ook diervriendelijker. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is een laatste optie voor het geval het probleem acuut is of zeer hardnekkig blijft. Dweilen met de kraan open is duur.

Paarden van Troje
Wanneer de natuur gebouwen kan binnendringen, dan hebben mensen daar meestal zelf voor gezorgd. Muggen bijvoorbeeld kunnen zich niet alleen ontwikkelen in vijvers buiten, maar ook binnen, in natte kruipruimten. Binnenshuis is volop en ook veilige schuil- en nestelgelegenheid te vinden. En voedsel. Natuurlijke vijanden ontbreken meestal, of het moeten spinnen zijn die vliegen vangen, of katten die op muizen jagen. Net zoals menselijk bewoners kunnen ook dieren gewoon via de voordeur binnenkomen en via die voordeur bereiken ze heel eenvoudig de bar, het restaurant, de keuken, de voorraadkasten, woonkamers, werkkamers of hotelkamers. Soms vliegen ze gewoon naar binnen via openstaande ramen of via de achterdeur. Horren voorkomen dat. Ratten komen nog wel eens via de riolering binnen wanneer een rioolbuis gebarsten is. Zo kunnen ze via kruipruimten en spouwmuren zelfs de bovenste verdiepingen bereiken. Vindingrijke ratten kunnen via het riool en het waterslot van toiletten letterlijk naar binnen zwemmen. Dieren kunnen ook liftend binnenkomen. Leveranciers leveren niet zelden levende dieren af die verborgen zijn in voedingsmiddelen. Zo komen bijvoorbeeld broodkevers binnen.

Ratten en muizen
Ratten en muizen zijn cultuurvolgers, dus waar mensen leven, zijn ook ratten en muizen te vinden. Waar mensen leven is voedsel en zijn voedselresten in overvloed beschikbaar. Waar mensen verblijven is ook schuil- en nestelgelegenheid te vinden. Problemen met knaagdieren kunnen dus eenvoudig worden voorkomen door bouwkundige wering en door hygiënische maatregelen. Bij hardnekkige problemen moeten rodenticiden worden toegepast. Dat is werk voor professionals. Ondeskundige toepassing leidt tot onnodig dierenleed en tot resistentie. Ratten, muizen en spitsmuizen voelen zich van nature bij ons mensen thuis. Spitsmuizen wonen alleen maar binnen, maar genieten hun insectenmaal buiten de deur. Ze kunnen aanzienlijke stankoverlast veroorzaken. Met bouwkundige wering kunnen de problemen verregaand worden opgelost en daarna worden voorkomen. Voor een deel bestaat wering uit regelmatig bouwkundig onderhoud met extra aandacht voor naden en kieren. Verder bestaat wering uit maatregelen die het onmogelijk maken dat knaagdieren gemakkelijk kunnen insluipen, zich van de ene naar de andere ruimten kunnen bewegen of veilige schuil- en nestelplaatsen kunnen vinden. Via leidingkokers en via kruipruimten bijvoorbeeld. Muizen die zonder voedsel in een geïsoleerde ruimte verblijven zullen daar niet kunnen overleven.

Insecten
Insecten kunnen ware plagen veroorzaken. Wespen, vliegen, muggen en mieren zijn daar beruchte voorbeelden van. Wespen en mieren komen vooral buiten voor. Het zijn nuttige insecten die andere insecten weer in toom houden. Later in het seizoen houden wespen vooral van zoetigheden omdat het aantal suiker producerende larven in het nest afneemt. Limonade, appelgebak en ijs. Dat zijn nu juist lekkernijen die op het terras worden geserveerd. Lokken met onjuist geplaatste vallen doen wat ze beloven. Wespen lokken. Niet doen dus. Tafelbladen met gemorste limonade trekken ook wespen aan. Schoonmaken voorkomt dat. Wespen moeten alleen dan maar worden bestreden wanneer nesten zich dichtbij het terras of nabij een werk- of een hotelkamer bevinden. Dat bestrijden moet dan wel professioneel en dus afdoende gebeuren. Vliegen duiden vaak op nabij en onhygiënisch opgeslagen afval, of op vee in de buurt. Het antwoord is dan weer hygiëne. Muggen vertellen ons dat er stilstaand water in de buurt is. Een vijver bijvoorbeeld, waar muggenlarven zich kunnen ontwikkelen. Biologische bestrijding met vijvervissen, die muggenlarven graag consumeren, voorkomt overlast. Fruitvliegjes komen op……vruchten af. Hygiëne is de beste preventie. Insecten kunnen ook worden binnengebracht via leveranties, zoals soldaten ooit in de buik van een houten paard het zwaarbewaakte Troje binnenkwamen.

10 tips voor plaagdier beheersing:

1. Minimaliseer schuil- en nestelgelegenheid. Inspecteer walkanten. Dicht kieren en gaten met de juiste materialen.
2. Bezuinig niet op bouwkundig onderhoud, inclusief ‘putjes’, afvoerleidingen en riolering. Doorvoeropeningen van leidingen afdichten.
3. Zorg voor regelmatige reiniging, inclusief dieptereiniging.
4. Maak voedselvoorraden onbereikbaar voor plaagdieren. Gebruik containers i.p.v. zakken. Inspecteer voorraden regelmatig.
5. Maak afval onbereikbaar voor plaagdieren. Voorkom langdurige opslag, b.v. van compost.
6. Voorkom stilstaand water, in vijvers, goten, platte daken en in kruipruimten.
7. Beperk, beheers en bewaak gevelbeplantingen. Afstand tot gevels liefst 60 cm.
8. Laat complexe bestrijdingsacties uitvoeren door professionals.
9. Volg, wanneer een bestrijding in eigen beheer wordt uitgevoerd, altijd de aanwijzingen van het wettelijk gebruiksvoorschrift en de gebruiksaanwijzing op.
10. Het KAD kan bij complexe situaties en eventuele conflicten voor site-inspection en onafhankelijk advies zorgdragen alvorens opdracht wordt gegeven aan een gespecialiseerd bedrijf.

bron: www.centrumfaciltair.nl