HEEFT U UW CERTIFICAAT VOOR 2018 AL ONTVANGEN?

Het einde van 2018 is in zicht, de laatste inspecties worden uitgevoerd. Gaat uw bedrijf voor certificering en heeft u uw certificaat nog niet ontvangen? Dan kan dat o.a. komen doordat de verbeterpunten uit het laatste inspectierapport nog niet gereed zijn gemeld.

Hoe kunt u zelf de status van uw verbeterpunten controleren?

De verbeterpunten kunt digitaal inzien via ons intranet. Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord, ga vervolgens naar het rapportoverzicht. Er zijn twee mogelijkheden: 

  • U heeft de verbeterpunten al gereed gemeld

U ziet bij het inspectierapport onder de kolom ‘Ondernomen acties’ de melding:
Gereed (dd-mm-2018)

U kunt dan het certificaat opvragen via kantoor@houwersgroep.nl 

  • U heeft de verbeterpunten NIET gereed gemeld

U ziet bij het inspectierapport onder de kolom ‘Ondernomen acties’ de link ‘Bewerk ondernomen acties’. Klik hierop en u ziet een overzicht met verbeterpunten. In élk leeg veld noteert u de genomen actie, waarna u deze gereed meld met de button ‘Alle verbeterpunten gereed melden’. De inspecteur ontvangt automatisch een bericht en zal de ondernomen acties beoordelen en terugkoppelen.

Zijn uw acties als voldoende beoordeeld, dan heeft u bij een groene score het certificaat verdiend.