Harmonisatieoverleg NVWA

Sinds 2008 is het zelfcontrolesysteem van Houwers Groep geaccepteerd door de NVWA. Op basis van de interventienormen die de NVWA gebruikt, werken ook onze inspecteurs.

Meten met dezelfde maat

In het interventiedocument tref je verschillende wegingen aan op afwijkingen. Een indeling van zwaarte van overtredingen in klassen; dit gaat van klasse A naar klasse D. Klasse D is een geringe overtreding. Belangrijk is om hierin ook af en toe te harmoniseren. Afgelopen week is zo’n harmonisatieoverleg geweest. Een boeiende bijeenkomst waarin veel voorbeelden vanuit de praktijk werden voorgelegd. In praktisch zin zat er nauwelijks verschil tussen de NVWA en HG, een enkele nuancering in de laatste klasse D, geringe overtreding, geeft ons meer ruimte. Dit zullen we dan ook verder uitwerken en u hierover informeren.