DE ZAAK IS OP LAST VAN DE NVWA GESLOTEN, WAT NU?

Regelmatig komen er bij ons op kantoor telefoontjes binnen met het verzoek tot een spoedbezoek. In veel gevallen betreft het ondernemers waarvan de zaak door de NVWA gesloten is. Dit gebeurt na het constateren van een grove overtreding op basis van de geldende hygiënecode. De collega’s op kantoor vragen in zo’n geval wat de situatie is en of de ondernemer de gekregen documenten van de NVWA vast kan mailen. In de agenda’s van de inspecteurs wordt bekeken wie logistiek gezien in de buurt zit en zijn/haar planning aan kan passen. Vaak is een bezoek dezelfde dag of de ochtend erna mogelijk!

Ter plaatse bespreekt de inspecteur met de ondernemer de situatie door en bepaald wat de te nemen stappen zijn. De NVWA verstrekt een rapport waarin beschreven staat wat de overtreding(en) is en hoe de sluiting opgeheven kan worden. De inspecteur beoordeeld de gedane aanpassingen en noteert dit op het rapportageformulier, wat ook door de NVWA uitgereikt is. Wanneer alle verbeterpunten zijn opgelost, kan de ondernemer de NVWA informeren klaar te zijn voor een her inspectie. Bij goed resultaat kan de zaak weer open. Vaak blijft er wel verscherpt toezicht vanuit de overheid. De Houwers Groep helpt dan ook graag om in de toekomst overtredingen te voorkomen door ook periodiek (onaangekondigde) inspecties uit te voeren en zo te ondersteunen bij het naleven van de geldende hygiëneregels.