NVWA HOUDT TOEZICHT OP DE VOEDSELVERSTREKKING IN ZIEKENHUIZEN, IGZ NIET

Tijdens de inspecties bij ziekenhuizen constateerden we dat het IGZ (Inspectie voor Gezondheidszorg) zich bezighoudt met de hygiëne rondom voedselverstrekking, waarbij de IGZ geen rekening houdt met groene zelfcontrole locaties.

De IGZ houdt toezicht in de ziekenhuizen op o.a. het onderdeel infectiepreventie. Dit is een heel belangrijk onderdeel voor de IGZ, en de controle op dit onderzoek gaat door het hele ziekenhuis heen. In het toezicht ging de IGZ in het verleden wat verder door ook infectiepreventie (lees: hygiëne) in de keuken mee te nemen. Dit bracht wat verwarring.

In 2016 is de rolverdeling tussen de IGZ en de NVWA opgehelderd en zijn we tot de volgende verdeling gekomen: De NVWA houdt toezicht op de voedselverstrekking, op alle plaatsen in de instelling waar daar sprake van is. De IGZ houdt toezicht op alle andere plaatsen en blijft weg uit de keukens.

Mochten er nu locaties zijn waar de IGZ-inspecteur toch verder gaat dan wat past binnen hetgeen hierboven staat, dan is het verstandig om de naam van de betreffende inspecteur te vragen, zodat dit aan de IGZ teruggekoppeld kan worden.