CATERING EN ALLERGENENINFORMATIE, WAT MOET EN HOE MOET DAT DAN?

Een aantal keren werd er in onze nieuwsbrief aandacht besteed aan allergenen informatie, vanaf 13 december 2014 wordt de nieuwe verordening van kracht en we willen onze klanten graag tijdig informeren.

December 2014 lijkt nog ver weg maar de nieuwe verordening heeft verstrekkende gevolgen en kan daarom beter goed worden voorbereid. Bij recente bezoeken van verschillende cateraars bleek dat vooral in deze branche men er nog niet mee bezig is. “Wel van gehoord maar dat hoeft toch nog niet”. Het lijkt mij goed om de veranderingen nog eens op een rijtje te zetten en de mogelijke gevolgen voor de praktijk.

  • De lijst met allergenen verandert niet. Wel worden noten weer gewoon noten genoemd in plaats van schaalvruchten. Wanneer er van alle aangeboden producten al een ingrediëntendeclaratie aanwezig is hoeft deze niet te worden aangepast. Wanneer deze declaraties niet aanwezig zijn moeten ze worden opgesteld.
  • Allergeen bevattende ingrediënten moeten in een afwijkend lettertype, stijl of kleur in de ingrediëntendeclaratie opgenomen zijn zodat ze duidelijk opvallen ten opzichte van de andere ingrediënten.
  • Allergeneninformatie moet in de lijst met ingrediënten terug te vinden zijn. Dit betekent dat de verduidelijking in een apart kader mag, maar dit mag info in ingrediëntendeclaratie niet vervangen. Een herhaling is hiermee een vrijwillige optie als service naar de consument.
  • Verplichte herhaling van allergene ingrediënten in de declaratie, behalve als de productnaam al naar het allergeen verwijst.
  • Ook voor onverpakte producten moet informatie over allergenen verplicht gegeven gaan worden, alle andere informatie is optioneel. Dit zijn producten zoals verkocht in koelvitrines, buffetten of op schaal tijdens een lunch. Maar ook bij warme snacks en de hotpot met soep. De allergeneninformatie hoeft niet perse op een etiket of menukaart te staan maar moet makkelijk toegankelijk zijn. Dat betekent op een duidelijk zichtbare plaats en in leesbare letters. Wanneer de allergenen duidelijk zichtbaar zijn hoeft het niet apart te worden vermeld. Bijvoorbeeld hele pistachenoten bovenop het ijs of plakjes ei op de salade. Wanneer dit voor een buffet geldt en de eerste gasten scheppen de garnering weg dan kan het voor de overige gasten niet meer duidelijk zijn en moet het alsnog worden vermeld.
  • De Verordening geldt voor alle schakels in de keten, niet alleen meer de producent van consumentenproducten. Leveranciers zijn verplicht hun afnemers informatie over de producten door te geven. Hierdoor kan snel worden bepaald welke ingrediënten en halffabricaten allergenen bevatten.

 

Wat betekent dit nu concreet?
De producten die nu al een etiket dragen moeten aangepast worden. De allergeneninformatie moet opnieuw vormgegeven worden, voedingswaarde zo nodig toegevoegd worden, het lettertype moet mogelijk vergroot worden en enkele andere zaken aangepast of toegevoegd worden . Uiteraard zal dit met de nodige praktische problemen gepaard gaan.

Productinformatie, kennis van personeel en standaardisatie van producten zullen hier de komende jaren veel aandacht moeten gaan krijgen. Binnen de catering is het opvragen en gebruiken van productspecificaties nog lang niet overal ingeburgerd. Veel informatie is er niet, is verouderd of niet correct.

De allergeneninformatie moet altijd kloppen. Vaak realiseert men zich niet dat door bijvoorbeeld het garneren van een bord met schaafsel Parmezaanse kaas, wat kruiden of dressing, allergenen toegevoegd kunnen worden. De vrijheid van de kok wordt daardoor beperkt.