AUTOMATISCHE TEMPERATUURSBEWAKING

In de supermarkt een veelgebruikt hulpmiddel wat een alarm geeft op het moment dat de temperatuur in de koeling niet is wat het moet zijn. In de praktijk komen wij regelmatig tegen dat er volledig vertrouwd wordt op dit systeem. Op zich een logische gedachte want daar is het voor aangeschaft, maar een automatische bewaking betekent niet dat het automatisch goed gaat. In de CBL code staat dat een dergelijk systeem is toegestaan als dagelijks, de door het systeem geregistreerde temperatuur, gecontroleerd wordt.

Waar controleer je dan op? De instellingen zijn vaak zo dat bij een bepaalde temperatuur in de koeling, de temperatuur van de producten onder de gestelde norm blijft. Het is dus belangrijk om van de afzonderlijke koelingen een aantal dingen te weten:

  • Wat is de ingestelde temperatuur voor de betreffende koeling?
  • Wat zijn de ontdooiperiodes van de koeling?
  • Bij welke waardes en binnen welke tijd komt er een alarm?
  • Wat heb ik zelf gemeten in het product, daarbij is de bewaartemperatuur die op de verpakking staat leidend?

Als u dit niet weet is het lastig te controleren of het systeem u de ondersteuning biedt die het zou moeten bieden. Bij afwijkende registraties in het systeem, bijvoorbeeld buiten een ontdooiperiode om, moet er aangetekend worden of er een alarm is geweest, zo nee waarom niet, welke actie ondernomen is en wat het resultaat van die actie uiteindelijk geweest is. Op deze wijze heeft u aantoonbaar dat u de temperatuur controleert en beheerst.

Verder is het zaak om dagelijks te controleren op vulhoogte. Koelingen en gekoelde actiemeubels hebben vaak een aangegeven maximale vulhoogte. Deze is getest onder de meest ideale omstandigheden en geeft geen garantie dat de producten in de koeling ook daadwerkelijk goed gekoeld zijn. Zelf controleren of de temperatuur onder de norm blijft bij een bepaalde vulhoogte is nog steeds noodzakelijk. Let wel, de temperatuur in het product (of gemeten tussen de verpakkingen) is leidend, niet de omgevingstemperatuur in de koeling. De registratie van uw bewakingssysteem geeft altijd een omgevingstemperatuur weer. Het is een misverstand dat dit de producttemperatuur zou simuleren. Het systeem is bedoeld om u te waarschuwen als er iets misgaat, omdat u eenmaal niet altijd en overal aanwezig kunt zijn.

Maak iedereen bewust van de normen en de noodzaak om dagelijks de temperaturen te controleren. Niet elke meting hoeft vastgelegd te worden, wel de afwijkingen, de genomen actie en het resultaat daarvan.

Meten is weten als je weet wat en waarom je meet.