ALLERGENEN RECALLS

De NVWA heeft in 2018 in totaal 103 voeding gerelateerde recalls gepubliceerd. Bij 41 daarvan waren allergenen de oorzaak van de terugroeping, 34 recalls hingen samen met ziekteverwekkende bacteriën, 14 met productvreemde delen en 9 met chemische contaminanten. Kruisbesmetting met allergenen bleek slechts in een beperkt aantal gevallen de oorzaak van een allergenen recall. In 2018 was in 55% verwisseling de reden voor een melding en bij 32% ging het om foutieve productinformatie.

In de meldingen van 2018 kwamen 11 van de 14 wettelijke allergenen voor. Over de allergenen vis, lupine en weekdieren zijn geen meldingen geweest. Dit was ook het geval in 2017. De meest voorkomende allergenen bij de recalls zijn melk, gluten en selderij. Gekeken naar het product, dan had een allergenen recall het vaakst betrekking op vleesproducten en- bereidingen, maaltijdpakketten en brood.

Dat gezegd hebbende komen we tot het verhaal achter deze getallen. Het totale aantal recalls waar allergenen de oorzaak waren is in 2018 gelijk gebleven aan 2017. Dat komt enerzijds omdat sneller en strenger opgetreden wordt en anderzijds is het een teken dat de eindcontrole nog lang niet die urgentiestatus heeft die nodig is. Eind 2018 hebben we in een nieuwsbrief al eens uitgebreid stilgestaan dat iedereen in het proces, hoe groot of klein uw bedrijf ook is, bij elke stap medeverantwoordelijk is voor het bewaken van de receptuur. Zoals gezegd, kruisbesmetting is maar in een klein aantal gevallen de oorzaak van een recall. De grootste zorg zit bij de eindcontrole, wisselingen in receptuur of gewijzigde grondstoffen. Maar in de meeste gevallen die bekend zijn gaat het er domweg om dat een etiket verkeerd is gebruikt of dat de verkeerde informatie is verwerkt.

Dat kan gemakkelijk voorkomen worden door goede communicatie, maar we weten allemaal dat dat nu juist één van de moeilijkste dingen is. Hoe zorgt u ervoor dat als er een alternatieve grondstof geleverd is waar allergeen x in aanwezig is, dat de mensen in de bediening over deze informatie beschikken? Staat u er bij stil dat u dit moet controleren bij ontvangst? Juist op het moment dat dingen anders zijn, moeten overal oranje lampjes gaan knipperen. Óf het wordt geweigerd zodat er niets veranderd, óf het wordt ontvangen en de gewijzigde informatie wordt direct in de gehele keten kenbaar gemaakt. En nogmaals, hoe groot of klein uw bedrijf ook is. Overal komen grondstoffen binnen en gaan eindproducten naar buiten. Bij de uitgang bent u verantwoordelijk dat u de juiste informatie verstrekt heeft of ter inzage heeft.

Wilt u eens sparren met een inspecteur hoe u dit goed kunt organiseren, vraag het gerust, wij zijn u graag van dienst.