ALLERGENEN INFORMATIE

Allergenen informatie

Op 22 november 2011 is de officiële tekst van de nieuwe Verordening Voedselinformatieverstrekking verschenen. VERORDENING (EU) Nr. 1169/2011 heeft verstrekkende gevolgen. De etiketteringsrichtlijn 2000/13/EG wordt hiermee ingetrokken.
De nieuwe Verordening is uiterlijk 13 december 2014 van kracht. Dat betekent dat alle etiketten van verpakte voedingsmiddelen voor die datum moeten zijn aangepast. Maar ook zullen restaurants, cateraars, instellingskeukens, horeca en de ambachtelijke bedrijven vanaf die datum allergeneninformatie over hun producten moeten gaan verstrekken. Dit was tot nu toe niet verplicht. Ook webshops zullen de gevolgen merken omdat de ‘verkoop op afstand’ nu ook benoemd is.
Enkele wijzigingen met betrekking tot allergeneninformatie/ beheer:

  • De lijst met allergenen verandert niet. Wel worden noten weer gewoon noten genoemd in plaats van schaalvruchten.
  • Allergeen bevattende ingrediënten moeten in een afwijkend lettertype, stijl of kleur in de ingrediëntendeclaratie opgenomen zijn zodat ze duidelijk opvallen ten opzichte van de andere ingrediënten.
  • Allergeneninformatie moet in de lijst met ingrediënten terug te vinden zijn. Dit betekent dat de verduidelijking in een apart kader mag, maar dit mag info in ingrediëntendeclaratie niet vervangen.
  • Verplichte herhaling van allergene ingrediënten in de declaratie, behalve als de productnaam al naar het allergeen verwijst.
  • Ook voor onverpakte producten moet informatie over allergenen verplicht gegeven gaan worden, alle andere informatie is optioneel. Dit zijn producten zoals verkocht bij versafdelingen in de supermarkt, traiteurs, bakkers en slagers. Maar ook bij cateraars, restaurants, horeca en instellingskeukens. De allergeneninformatie hoeft niet perse op een etiket of menukaart te staan maar moet makkelijk toegankelijk zijn. Dat betekent op een duidelijk zichtbare plaats en in leesbare letters. Elk land kan hiervoor zijn eigen regels vaststellen.
  • De Verordening geldt voor alle schakels in de keten, niet alleen meer de producent van consumentenproducten. Leveranciers zijn verplicht hun afnemers informatie over de producten door te geven.

Wat betekent dit nu concreet?

De producten die nu al een etiket dragen moeten aangepast worden. De allergeneninformatie moet opnieuw vormgegeven worden, voedingswaarde zo nodig toegevoegd worden, het lettertype moet mogelijk vergroot worden en enkele andere zaken aangepast of toegevoegd worden . Uiteraard zal dit met de nodige praktische problemen gepaard gaan.

De impact voor restaurants, horeca, cateraars, instellingskeukens, supermarkten en speciaalzaken zal echter veel groter zijn! Productinformatie, kennis van personeel en standaardisatie van producten zullen hier de komende jaren veel aandacht gaan krijgen. Binnen dit kanaal is het opvragen en gebruiken van productspecificaties nog niet ingeburgerd. Veel informatie is er dan ook niet, is verouderd of niet correct.

Bovendien moet de allergeneninformatie altijd kloppen. Vaak realiseert men zich niet dat door bijvoorbeeld het garneren van een bord met schaafsel Parmezaanse kaas, wat kruiden of dressing allergenen toegevoegd kunnen worden. De vrijheid van de kok wordt daardoor beperkt.

(Bron: website Allergenen Consultancy)