ACTUELE MELDINGEN VOEDSELVEILIGHEID

Wat is momenteel actueel aan meldingen ten aanzien van de voedselveiligheid?
Melamine: China hield onlangs een tiendaagse inspectiecampagne bij zuivelbedrijven. Daarbij werd verontreinigde melkpoeder aangetroffen dat eerder was teruggehaald uit de markt.
Kankerverwekkende stof in PET flessen: In 8 van de 42 sappen hebben Deense wetenschappers de stof antimoon gevonden. De stof migreert mogelijk uit de PET-fles naar het sap, maar kan ook tijdens de productie in de drank terecht komen, stellen de onderzoekers. Ze benadrukken het belang van verder onderzoek.
Listeria: Kaas voor Lidl in Oostenrijk en Duitsland besmet. In totaliteit zijn 7 personen overleden als gevolg van besmetting van kaas waarin het verkeerde conserveermiddel is toegevoegd waardoor groei van de ziekteverwekkende bacterie Listeria monocytogenes is ontstaan.
Kip en antibiotica: Het RIVM is verontrust over de toenemende resistentie van antibiotica bij mensen en pleit voor terughoudendheid van het gebruik van antibiotica bij onder meer kippen. Bepaalde bacteriën zijn ongevoelig geworden voor de behandeling met antibiotica. In sommige EU landen worden kippen veelvuldig behandeld met antibiotica tegen uitval.

bron: www.evmi.nl