Aanscherping Hygiënecode Horeca

De nieuwe Hygiënecode voor de Horeca is gelanceerd en wordt per 1 april 2016 van kracht. Er is een duidelijke trendbreuk waarneembaar in deze Hygiënecode ten opzichte van de vorige versie. Alle proceshandelingen die met de temperatuur van doen hebben zijn als kritisch (CCP) aangemerkt. Wat betekent dit voor u?

  • Dagelijkse controle op (proces)temperaturen
  • Minimaal één keer per week registratie van de bevindingen
  • Inzichtelijk maken wat u ondernomen heeft om eventuele afwijkingen op te heffen
  • Wat het resultaat geweest is van de ondernomen actie.

U moet dus niet alleen laten zien dat u controleert maar dat u ook nagedacht heeft over corrigerende maatregelen. Wat van belang is dat u werkt in overeenstemming met wat beschreven is in een Hygiënecode. U kunt een eigen handboek en registratielijsten gebruiken gebaseerd op de richtlijnen uit een geldende Hygiënecode.

De Houwers Groep lanceert op de Horeca & Food Inspiratie het Voedsel Hygiëne Handboek, gebaseerd op de wettelijke eisen.
De Horeca & Food Inspiratie wordt gehouden in De Evenementenhal te Venray op 21- 22 en 23 maart 2016, Komt u naar deze beurs voor informatie over de zienswijze en implementatie? Wij staan u graag te woord. Vanzelfsprekend kunt u ook via ons kantoor uw vragen stellen