2020: Voedselveiligheid hoog op agenda NVWA

Voedselveiligheid is het grootste publieke belang waar de NVWA op toeziet. In totaal vallen 8 domeinen onder dit publieke belang. De NVWA besteedt in 2020 in totaal 48% van haar capaciteit aan dit publiek belang. Door de uitplaatsing van het laboratorium is dit aandeel procentueel lager ten opzichte van 2019. In absolute zin is er sprake van groei door de inzet van de regeerakkoordmiddelen. Alleen in Nederland zijn al ruim 250.000 bedrijven actief in de voedselketen. Ongeveer 11% van die bedrijven wordt jaarlijks door de NVWA gecontroleerd. Toezicht in het publieke belang voedselveiligheid richt zich op bedrijven die plantaardige, dierlijke en samengestelde

levensmiddelen produceren, importeren, verwerken, opslaan, distribueren en transporteren. Ook richt dit publiek belang zicht op het borgen van de voedselveiligheid bij de verkoop en verstrekking van levensmiddelen aan consumenten. Daarnaast richt het toezicht van de NVWA zich ook op voedselfraude en misleiding. Risico’s voor voedselveiligheid doen zich voor in de hele keten van ‘van grond tot mond’. De integrale ketenanalyses zijn daarom een belangrijk strategisch product bij de risicobeoordeling voor voedselveiligheid. In de eerste Staat van de voedselveiligheid geeft de NVWA een beeld van de voedselveiligheid in Nederland. Daarin wordt geconstateerd dat “alles overziend, voedsel in Nederland over het algemeen veilig is te

Benieuwd naar het volledige jaarplan van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit? Download hier het document.

 

Bron: NVWA