ZEMBLA BERICHT POEPBACTERIËN IN VLEES

Het TV programma Zembla kwam met schokkend nieuws over toestanden in slachterijen. Oud personeelsleden en anonieme klokkenluiders suggereerde dat heel wat slachtdieren werden bezoedeld door mest uit de darmen van de dieren. De inhoud van de darmen is een ware bron voor Escherichia coli of E. coli. In de dikke darm is E. coli nuttig, omdat hij uitgroei van andere schadelijke bacteriën voorkomt. Als tijdens de slacht de darmen kapot gaan, komen deze bacteriën op het vlees terecht, dat is minder gewenst. In de slachterijen zijn dan ook protocollen hoe gehandeld moet worden als dit zich voordoet. In het Tv-programma werd gesuggereerd dat deze protocollen niet werden gevolgd. Helaas bleven bewijzen uit.

Er zijn enkele typen die een voedselinfectie veroorzaken, zoals EHEC (Enterohemorragische Escherichia coli) en STEC (shiga toxine (producerende) escherichia coli).

Gezondheidseffecten:
Afhankelijk van het type E. coli leidt een besmetting tot meer of minder ernstige verschijnselen. In heel wat gevallen merk je er niets van. In andere gevallen gaat het om klachten zoals misselijkheid, braken en diarree. Ernstige besmettingen kunnen vermindering van de nierfunctie en bloedafbraak tot gevolg hebben. Ongeveer 30% van de reizigers naar subtropische gebieden krijgt waarschijnlijk door besmetting met E. coli reizigersdiarree.

Om besmetting te voorkomen is het advies dan ook om een optimale hygiënische werkwijze met schone, betrouwbare oppervlakken, materialen en handen. Hierbij is het van belang de handen regelmatig te wassen, regelmatig materialen te ontsmetten. Voor afnemers van vlees is het zaak om de leverancier te bevragen omtrent de bacteriologische resultaten van het vlees na de slacht. Is dit onderzoek gericht op e. coli en worden er voldoende grootte steekproeven gehouden.

 

https://www.houwersgroep.nl/wp-content/uploads/2017/05/handen-wassen.jpg