WELKE HYGIËNECODES?

Welke hygiënecodes zijn in Nederland goedgekeurd en waar kan ik dat vinden? Deze vraag krijgen wij regelmatig gesteld. Hygiënecodes spelen een centrale rol bij het beheersen van voedselveiligheid. Ze geven invulling aan de wettelijke eis dat elk bedrijf, dat levensmiddelen bereidt of behandelt, een voedselveiligheidsplan moet hebben. Op de site van de VWA staan actuele en goedgekeurde hygiënecodes gerubriceerd. Bij deze codes staan de organisaties vermeld, die het betreffende document in beheer hebben, met daarbij de internetadressen van de organisatie. In de meeste gevallen zijn deze organisaties ook de opstellers van de codes en kan men op de internetsites in veel meer informatie vinden over codes en daarin behandelde onderwerpen.

bron: www.vwa.nl