WAAR KOMT MIJN PRODUCT VANDAAN?

Met de nieuwe Europese wetgeving m.b.t. voedingsinformatie aan de consument die in 2011 is aangenomen en die per november 2014 gehandhaafd gaat worden, is de herkomst van een grondstof voor een aantal producten verplicht om te vermelden. Dit geldt nu al voor kippen-, varkens-, geiten- en schapenvlees. Voor rundvlees gaat dit gelden in november 2014.

https://www.houwersgroep.nl/wp-content/uploads/2017/05/koe.jpg

Voor heel wat andere producten die van dieren afkomstig zijn wordt dan ook bepaald of dit verplicht wordt, te denken aan melk, kaas, eieren etc. Hier is Brussel het nog niet over eens, maar het kan zomaar besloten worden.

Voor een ieder die producten inkoopt is het dus van belang te weten waar je producten vandaan komen. De wet zegt dat de consument moet weten waar producten vandaan komen, als het weg laten hiervan tot misleiding kan leiden. Dus streekproducten, moeten ook uit de streek komen en mogen niet worden geïmporteerd!