WAAR GAAT HET IN HET PROCES VAAK MIS?

Onlangs hebben we een analyse gemaakt van inspectierapporten in horecabedrijven. We hebben per rubriek gekeken hoeveel bedrijven hier goed en hoeveel er fout scoorden. De uitkomst van de analyse was interessant en iets om bij de komende inspectie in de gaten te houden. U kunt deze punten ook alvast bij uw eigen zaak controleren, wanneer het even geen mooi weer is!

De meeste afwijkingen komen voor bij temperatuurbeheersing, opslaan producten en schoonmaak. Bij temperatuurbeheersing zien we vaak een onvolledige controle en registratie, apparatuur ontbreekt op de lijst en het regenereren, verhitten en terugkoelen wordt niet aantoonbaar gecontroleerd. Bij het opslaan van producten zien we vaak dat producten niet zijn gecodeerd en er een onjuiste bewaartermijn wordt toegepast. Schoonmaak wordt regelmatig onvoldoende uitgevoerd wat het risico op kruisbesmetting aanzienlijk vergroot.

Als u deze punten in uw bedrijf controleert en waar nodig aanpassingen aanbrengt, dan heeft u de meest voorkomende tekortkomingen getackeld. Met onze digitale HACCP registratie (app) kunt u de temperatuurbeheersing en schoonmaak een stuk eenvoudiger en op een correcte wijze bijhouden. Voor het management is het real time digitaal inzichtelijker. Er bestaat nog altijd veel onduidelijkheid over de juiste bewaartermijn of wordt er onbewust een te lange bewaartermijn aangehouden. Er zijn veel (eenvoudige) mogelijkheden om af te wijken van de standaard bewaartermijn. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u altijd contact opnemen met ons kantoor via telefoonnummer 0345-511903.