Vertrouwen geven

Als geaccrediteerd inspectiebedrijf worden wij jaarlijks gecontroleerd door de Raad voor Accreditatie (RvA), zij zijn door de overheid aangewezen als nationale accreditatie-instantie, met als doel de deskundigheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid van conformiteit beoordelende organisaties zoals Houwers Groep te controleren.  Accrediteren betekent letterlijk: vertrouwen geven.

Inspectie beoordelen

Onze manier van werken is kort maar krachtig omschreven in een handboek met een aantal werkinstructies. Deze maand heeft de RvA onze praktische manier van werken getoetst aan het handboek en de inspectienorm, een audit, uitgevoerd.

De audit bestaat onder andere uit een dag mee lopen met onze inspecteurs tijdens de inspecties, om te beoordelen of deze omschreven werkwijze ook in de praktijk wordt toegepast. Dit is zonder opmerkingen goed bevonden. Dit houdt in dat al onze inspecteurs volgens dezelfde lat meten en de inspecties dus deskundig, onpartijdig en objectief uitvoeren!

Kantooraudit

Daarnaast is de RvA ook op het kantoor geweest om te beoordelen of wij volgens de normen en richtlijnen van deze accreditatie werken. We zijn erg trots op om te kunnen mededelen dat we zonder tekortkomingen zijn goed bevonden! In onze eigen termen; score 100!

Vertrouwen

Het vertrouwen gaat ook naar u, als klant kunt u erop vertrouwen dat Houwers Groep staat voor kwaliteit en voedselveiligheid. Het faciliteren bij het beheersen van de voedselveiligheid binnen uw bedrijf of organisatie kunnen wij perfect door onze voorsprong in kennis. Samen halen we het beste in uw bedrijf en medewerkers naar boven.

De inspectiecertificaten zijn het bewijs voor uw klanten, de consument. Ook een conformiteitsverklaring? Laat het weten en neem contact op met kantoor!