TEMPERATUURSMETINGEN CBL OP EEN RIJ

Temperatuursmetingen CBL Code op een rij:
1) Ontvangstcontrole is niet verplicht als de levensmiddelen rechtstreeks van het DC komen en het DC aantoonbaar het transport beheerst. Overige leveranciers worden elke levering gecontroleerd en de gemeten waarden worden genoteerd.
2) Temperaturen in koelingen worden elke dag gecontroleerd door aflezing van display of meting van de temperatuur, deze waarden worden genoteerd.
3) Temperaturen in vriezers worden elke week gecontroleerd door aflezing van de display of meting van de temperatuur, de waarden worden genoteerd.
4) Verhitten en grillen van rauwe producten tot een kerntemperatuur van 75 gr C, dient elke charge te worden uitgevoerd. Registratie wordt niet verplicht gesteld, wel de beheersing.
5) Bij verhitten van gegaarde producten mag de controle terug worden gebracht naar eenmaal per week.
6) Het terugkoelen van verhitte producten dient binnen 5 uur plaats te vinden tot een temperatuur van 7 gr C in het product (dus geen infra-rood meting) en registratie wordt aanbevolen.

Geen registratieverplichting ontslaat de onderneming niet van controle en verificatie op het proces, waaruit blijkt dat de werkwijzen goed zijn aangepast. Een inspectieprogramma op basis van het zelfcontrolesysteem geeft antwoord op deze vraag.