Standpunt NVWA aangemelde bedrijven, POC werkwijze

Meerdere POC’s (Privaat Orgaan Contolesysteem), waaronder Houwers Groep, hebben gevraagd aan de NVWA om een standpunt in te nemen omtrent de impact van het Coronavirus op de inspecties. Op deze vraag hebben wij een reactie gekregen van de NVWA. Onze klanten die deelnemen aan zelfcontrole willen we informeren over de inhoud van deze boodschap.

Standpunt NVWA

“Wij willen voor alle POC’s een eenduidig standpunt innemen die zoveel mogelijk in lijn is met het (tijdelijke) beleid van de NVWA op inspectiegebied. Het maatschappelijk belang blijft bij de keuze die de NVWA maakt voorop staan. Uitgangpunt is dan ook om flexibiliteit te betrachten en bedrijven de mogelijkheid te geven om zo verstandig mogelijk met het beleid en ingestelde maatregelen rondom het Coronavirus om te kunnen gaan. Zonder dat dit nu direct gevolgen heeft voor de groene status van bedrijven.

Wij gaan dan ook akkoord met het tijdelijk opschorten van de inspecties en het tijdelijk verlengen van de geldigheid van de certificaten (dit tot nader order).

Wel is het belangrijk dat de eventueel nog openstaande herinspectie(s) zo spoedig mogelijk en met voorrang worden opgepakt, zodra jullie weer kunnen inspecteren.

Ook wij blijven in nauw contact met de (formule)bedrijven om de inspectiecyclus zo snel mogelijk te hervatten. Daarnaast is het natuurlijk wel van belang dat de bedrijven blijven voldoen aan de hygiënecode. Juist in deze tijd vragen wij bedrijven om hun verantwoordelijkheid te blijven nemen.”

Hoe verder?

Duurt deze situatie langer dan voorzien, dan is er opnieuw overleg tussen Houwers Groep en de NVWA over de gevolgen voor de groene aangemelde bedrijven die dan niet meer voldoen aan de criteria i.v.m. het uitlopen van termijnen. Ook hierover houden we u op de hoogte.

Heeft u nog vragen hierover? Mail ons gerust. Bellen mag ook! Vanaf maandag 25 mei zijn we weer bereikbaar via ons telefoonnummer (0345) 511 903