RIJKSINSPECTIES OP WWW.INSPECTIELOKET.NL

Veertien Rijksinspecties samen in www.InspectieLoket.nl. Dat was de wens van het kabinet om het aantal overheidsloketten te verminderen.

De ondernemers en particulieren die nog niet weten welke inspectie hun vragen, klachten of informatie over toezicht kan beantwoorden, komen via inspectieloket vanzelf terecht bij de juiste inspectiedienst via de Verwijsindex. Bovendien biedt de site voor een aantal toezichtsdomeinen ook de mogelijkheid voor ondernemers om zich te abonneren op nieuwsberichten zodat zij automatisch op de hoogte blijven van wijzigingen in hun toezichtsterrein. Kijk op: www.inspectieloket.nl

Voor de horeca bestaat het inspectieloket horeca. De uitvoerende instantie van dit loket is de VWA. Doel van dit loket is om zoveel mogelijk aparte inspecties te combineren, zoals:

a. Eén gecombineerde inspectie door de VWA:

op veilige bereiding (werken volgens de hygiënecode) van levensmiddelen;
op de vergunningsbepalingen voor het schenken van alcohol en tabaksverkoop (eventueel);
op arbeidsomstandigheden en arbeidstijden (eventueel);
van aanwezige speeltoestellen (eventueel);
op aanwezigheid van legionella in ornament of fontein (eventueel);
verschillende jaaracties.
b. Aanvullende inspecties of inspecties op basis van verhoogd risico of verdenking::
op de drinkwaterinstallatie en (voor hotels) op legionella
illegale tewerkstelling;
legionella (hoog risico bedrijven);
leeftijdsgrenzen alcohol en tabak (‘hot spots’);
rookverbod (vanaf 1 juli 2008)