PUNTENTELLING EN STICKER VOEDSELVEILIGHEID

In de inspectierapporten die Houwers Holtackers opstelt wordt standaard een puntentelling gehanteerd. In het rapport is sprake van een groot aantal beoordelingspunten (meetpunten). Afhankelijk van het belang van het meetpunt  (bijv. wel of geen CCP, overheidsmaatregel) geldt een weging, met andere woorden het meetpunt telt normaal of zwaarder mee in het eindoordeel.  Om in lijn te blijven met de aanpak van de Voedsel en Waren Autoriteit hebben wij onlangs de weging van de puntentelling veranderd. Deze aanpak heeft consequenties voor het eindoordeel en voor het verstrekken van de sticker voedselveiligheid die in plaats van een keuringscertificaat zal worden toegekend aan bedrijven die voldoende punten halen voor hun inspectie.

Met de wijziging van de puntentelling zijn onze inspecteurs niet strenger of milder geworden in de beoordelingen. De methode van beoordeling is hetzelfde gebleven; het meetpunt voldoet wel of voldoet niet aan de norm zoals beschreven in de geldende hygienecode. De wijziging heeft alleen betrekking op de weging per meetpunt. Extra nadruk wordt bijvoorbeeld gelegd op het door het bedrijf opvolgen van verbeterpunten van vorige inspecties.
Tot eind 2008 werd aan bedrijven een keuringscertificaat verstrekt bij een positief eindoordeel. Vanaf 2009 wordt aan een bedrijf dat boven de 80 punten scoort na afloop van de inspectie een jaarsticker verstrekt. Wanneer een locatie beneden de 80 punten scoort dient een adequaat verbeterplan aangeleverd te worden. Wanneer het verbeterplan voldoet, wordt er alsnog een sticker uitgereikt.

Wij hopen met deze aanpassing u allen van dienst te zijn, en veel  ‘groene’-bedrijven te mogen onderscheiden. Voor meer informatie, kunt u contact met ons opnemen.