PRODUCTVREEMDE DELEN

De recente gebeurtenissen met stukjes plastic en ijzerdraad in producten wijzen er opnieuw op dat dit een belangrijk maar vaak over het hoofd gezien risico in de levensmiddelenproductie is. Het is een misverstand dat dit risico alleen belangrijk is voor de industriële sector. Iedereen die met levensmiddelen werkt moet zich bewust zijn van dit risico en er alles aan doen om te voorkomen dat delen, die niet van oorsprong in het product of grondstof voor komen, er in terecht komen.

Onderdelen van machines zijn aan slijtage onderhevig, kunnen stuk gaan of afbreken. Ervaring leert dat niet alle zaken die stuk gaan, om wat voor reden dan ook, direct gemeld worden. Als u signaleert dat iets kapot is wilt u dus weten wanneer dat gebeurt is en wat er die dag met de machine verwerkt is. Als er een monteur geweest is voor de reparatie of vervanging, controleer dan samen met de monteur de machine. Monteurs zijn zich niet altijd bewust van de risico’s waar u mee te maken heeft. Ziet u opvallende zaken vraag dan aan de monteur hoe dat kan en waarom dat anders is dan voorheen, samen zie je nog steeds meer dan alleen.

Maak mensen die met de machines werken of die deze onderhouden dus bewust van de risico’s. Direct melden bij breuk en achterhalen of er mogelijk onderdelen in de producten terecht zijn gekomen, desnoods stoppen van de productie. Denk hierbij ook aan elastiekjes en touwtjes van kruidenbosjes die stukgesneden zijn, ontbrekende nietjes aan werkbonnen, glas of kunststof splinters van beschermkappen en breuk van sieraden. Het komt nog regelmatig voor dat medewerkers allerhande sieraden dragen waar steentjes uit kunnen vallen of die bij breuk stukjes metaal verliezen. De kleinste delen zorgen vaak voor de grootste problemen. Helemaal uitsluiten kan niet maar bewustzijn draagt bij aan het voorkomen van incidenten.