OPFRISSER

Het jaar is net begonnen en de eerste incidenten zijn al openbaar, het allergeen selderij ontbreekt op een etiket. Het controlemechanisme heeft gewerkt en er wordt een actie ondernomen maar wie zet dit precies in gang, dat is niet altijd even duidelijk.

Het is EU breed geregeld dat bedrijven die mogelijk onveilige levensmiddelen in de handel brengen of in opslag hebben, dit moeten melden aan de bevoegde autoriteit, in Nederland de NVWA. Als voorbeeld nemen we het ontbreken van een allergeen op het etiket:

U heeft bij de interne controle, in uw opslag, vastgesteld dat een allergeen niet of niet juist op het etiket is vermeld, er zijn reeds delen van de partij uitgeleverd. Wat u nu moet doen is direct de NVWA op de hoogte brengen van deze tekortkoming. Dit kan via de website https://www.nvwa.nl/onderwerpen/melden-onveilige-levensmiddelen. Na de melding bekijkt de NVWA samen met het bedrijf hoe groot het risico is, en wat er het best aan gedaan kan worden. Soms leidt dat er toe dat het bedrijf het product uit de winkelschappen haalt, of een terughaalactie start.

Het onterecht niet melden van een mogelijk risicoproduct wordt gezien als een overtreding. Onterecht niet melden betekent dat er weet van is maar dat er niets mee gedaan wordt en de maatregel die hierop genomen wordt is niet mals. Het voorbeeld behandelt een allergeen maar de meldplicht geldt voor alle mogelijke zaken die een product onveilig kunnen maken.

Levert u aan derden is het dus verstandig de meldwijzer van de NVWA bij uw handboek of HACCP documentatie te houden voor het geval dat u deze nodig heeft. Dat kan sneller zijn dan u denkt dus draag ook zorg dat iedereen die hier mee te maken heeft op de hoogte is hoe te handelen.

Wij komen het nog al eens tegen dat men geheel geen weet heeft van de meldplicht. Wilt u informatie hierover, op de site van de NVWA kunt u alles vinden. Komt u er niet uit, onze inspecteurs staan u graag te woord.