Onderzoek Deloitte: ‘Consument let meer op gezonde en duurzame voeding’

Deloitte heeft een consumentenonderzoek laten uitvoeren naar het belang dat consumenten hechten aan gezondheid en duurzaamheid bij het boodschappen doen. Het onderzoek vond plaats in 15 Europese landen, onder meer dan 17.000 consumenten. De verschillen tussen landen in Europa en tussen sociaal-demografische groepen zijn behoorlijk groot.

Meer groenten, minder vlees

Consumenten worden zich meer bewust van de relatie tussen voeding en gezondheid. Van de ondervraagde mensen zegt 64% in de afgelopen 12 maanden meer geïnteresseerd te zijn geraakt om meer te weten te komen over de invloed van voedsel op hun gezondheid. Het lijkt erop dat ze ook hun koopgedrag aanpassen. Het koop- en consumptiegedrag in Europa is het afgelopen jaar verschoven naar een eetpatroon met meer groenten en fruit, en minder vlees en alcohol.

Naast gezondheid is ook duurzaamheid een belangrijke factor voor de Europese consument. Meer dan 70% van de consumenten zegt bereid te zijn om minstens 5% meer te betalen voor biologisch voedsel, voedsel dat duurzaam, lokaal en eerlijk is geproduceerd.

Meer betalen voor lokaal

Van de ondervraagden is 17% bereid om 10% meer te betalen voor lokaal geproduceerd voedsel. Slechts 4% beschouwt de supermarkt als meest betrouwbare bron van informatie over gezondheid en duurzaamheid. Ze verwachten wel dat supermarkten hen voorlichten over de gezondere en duurzamere alternatieven en een actieve rol spelen bij het faciliteren van goed consumentengedrag dat een positief effect heeft op de gezondheid en het milieu.

Meer betrokkenheid van overheid gewenst

Meer dan 40% van de respondenten zou graag zien dat de overheid meer betrokken wordt bij het aanmoedigen van gezondere en duurzamere keuzes. Ze moedigen vaak overheidsinterventie aan om gezonde en duurzamere voedingsmiddelen actief te promoten, en ongezonde, niet-duurzame opties te ontmoedigen door bijvoorbeeld hogere belastingen op deze producten te heffen of door verpakkingen te reguleren.

Bron Deloitte