NVWA-inspectieresultaten: datumvermelding opgelost

In onze vorige nieuwsbrief van september, meldden wij, dat we naar aanleiding van de openbaarmaking van horeca-inspectieresultaten regelmatig vragen ontvingen van bedrijven die deelnemen aan het Zelfcontrolesysteem van Houwers Groep. Één daarvan was de vermelde datum die aangeeft op welke inspectiedatum het besluit is gebaseerd.

De NVWA heeft dit probleem verholpen. Voor deelnemers aan het Zelfcontrolesysteem van Houwers Groep geldt dat er vanaf nu géén datum meer vermeld staat achter de zin ‘Gebaseerd op inspecties door een geaccepteerd privaat controlebureau’.

Hulp van een privaat controlebureau

Meer weten over de openbaarmaking van inspectieresultaten en de hulp van een privaat controlebureau, zoals Houwers Groep? Neem dan contact op met ons via telefoonnummer (0345) 511 903 of stuur een mail naar verkoop@houwersgroep.nl.