Nieuwe Hygiënecode voor de visdetailhandel binnenkort in werking

Visdetaillisten kunnen zich opmaken voor een nieuwe hygiënecode. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Hygiënecode voor de visdetailhandel 2022 namelijk goedgekeurd, wat betekent dat deze binnenkort in werking treedt.

De nieuwe Hygiënecode voor de visdetailhandel gaat officieel in op 15 mei 2023. Vanaf die datum gebruiken de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en Checkpunt Voedselveiligheid de code bij hun controles. Tot die tijd geldt een overgangsperiode waarin visdetaillisten de tijd krijgen om te voldoen aan de eisen uit de code. De hygiënecode is van toepassing voor alle visdetaillisten.

HACCP-beginselen

In de hygiënecode vinden ondernemers de regels om veilig en hygiënisch met voedsel om te gaan. De code is gebaseerd op Europese wetgeving, die voorschrijft dat alle levensmiddelenbedrijven moeten werken volgens de HACCP-beginselen. De nieuwe Hygiënecode voor de visdetailhandel is geschreven door Houwers, in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) en onder bezielende leiding van een zeer betrokken klankbordgroep.

Gespecialiseerd in voedselveiligheid

Houwers is al meer dan dertig jaar gespecialiseerd in voedselveiligheid en hygiëne. Aan de hand van een stappenplan onderzoekt Houwers de risico’s en vertaalt ze naar praktische werkprocessen. Belangrijk onderdeel van de herziening van de Hygiënecode voor de visdetailhandel was het ophalen van ervaringen aan de hand van digitale enquêtes en een klankbordgroep.

De nieuwe code is verkrijgbaar via VNV en voor leden van VNV beschikbaar tegen een gereduceerd tarief.

Visdetaillisten, maar ook andere versspeciaalzaken, kunnen voor vragen over voedselveiligheid en hygiëne altijd contact opnemen met Houwers.