NIEUWE HYGIENECODE HORECA AANGESCHERPT

Sinds 1 april is de nieuwe hygiënecode Horeca van kracht en dat hebben veel mensen niet geweten. Tijdens de inspecties merken de inspecteurs dat de nieuwe code of een Hygiëne handboek op maat nog niet aanwezig zijn. Veel mensen denken als zij registratielijsten hebben, dat zij in het bezit zijn van een Hygiënecode. Dat is dus niet zo, de Hygiënecode is een goedgekeurd document dat de NVWA heeft beoordeeld.

De code checkt of alle risico’s die zich voordoen in een bereidingsproces voldoende zijn onderzocht en met procedures en werkinstructies zijn voorzien. Het werken volgens de voorschriften uit een Hygiënecode is dus niet meer dan het voldoen aan de wettelijke verplichtingen. De nieuwe Hygiënecode Horeca kent een aantal aanscherpingen, het beheersen van temperatuur in zowel de bewaarfase en de bereidingsfase is kritisch geworden. Dat is een CCP om in het vakgebied van de HACCP te blijven. Dat betekent meer verplichtingen voor de ondernemer, bewaakt u het goed, onderneemt u de juiste actie en legt u dit allemaal wel vast?

De wet schrijft ook voor dat er iemand in het bedrijf aanwezig moet zijn die kennis moet hebben van het HACCP, dat is dus meer dan alleen de basishygiëne voorschriften kennen. Kunt u risico’s inschatten en kunt bepalen of er een gevaarlijke situatie ontstaat? De Houwers Groep wil u hier graag bij helpen, in een training leren hoe de risico-analyse moet worden uitgevoerd en hoe je komt tot een verantwoorde keuze in je bedrijf.

Schrijf je in voor een training risico gericht werken, waar met casuïstiek wordt geoefend om keuzes te maken. De nieuwe code geeft steeds meer vrijheid van handelen aan de kok, maar wel op basis van kennis.