MINDER MELDINGEN VAN VOEDSELINFECTIES IN 2009

In 2009 is een duidelijke daling ten opzichte van voorgaande jaren te zien van het aantal meldingen van voedselinfecties en voedselvergiftigingen. Dit staat vermeld in het rapport van RIVM/nVWA. Meldingen kwamen voornamelijk bij de nVWA binnen, maar ook een aantal bij de GGD.

Een daling van ruim 20% ten opzichte van 2008 en het bijbehorende aantal zieken daalde met ruim 30%. Het totaal aantal zieken dat in 2009 gemeld werd via de nVWA of GGD kwam uit op 1258.

Uit de genoemde daling kunnen echter geen harde conclusies getrokken worden, omdat de geregistreerde ziektegevallen slechts een klein deel van de gevallen vormen. Het RIVM schat het aantal voedselinfecties en -vergiftigingen jaarlijks op 350.000-700.000. In 2009 ontbraken de grote incidenten met veel zieken, wat een verklaring voor de waargenomen daling kan zijn.

In de gevallen van de nVWA ging het met name om Bacillus cereus en het norovirus, terwijl bij de GGD het merendeel om het norovirus, salmonella en campylobacter. In totaal werden 29 personen in het ziekenhuis opgenomen, waarvan 60% vanwege salmonella. Twee zieken overleden aan een voedselinfectie.

Bron: www.rivm.nl