MELDPLICHT MOGELIJK ONVEILIGE OF ONGESCHIKTE LEVENSMIDDELEN

Elke lidstaat van de Europese Unie heeft regelgeving die het verplicht stelt om, als u kennis heeft van een mogelijk onveilig levensmiddel wat in uw beheer geproduceerd, opgeslagen, verhandeld of uitgegeven is, dit te melden bij de autoriteiten. In Nederland moet dit gemeld worden bij de NVWA. Via de website van de NVWA kan digitaal melding gedaan worden en is een beslisboom te vinden om vooraf goed te beoordelen of gemeld moet worden.

Digitaal meldformulier

Meldwijzer

Er wordt wel eens gedacht dat dit alleen voor ‘grote’ producerende bedrijven is, maar dit is een misverstand. Ook de kleine ondernemer die er kennis van heeft dat er een mogelijk onveilig levensmiddel op voorraad of uitgegeven is, heeft de plicht te melden.

Wanneer is er sprake van een mogelijk onveilig levensmiddel? Een paar voorbeelden:

– U heeft een voorraad van een product gemaakt of ingekocht en uit een microbiologische analyse blijkt dat:
1. Salmonella is aangetoond in 25 gram
2. Listeria is aangetoond in 25 gram
3. E.coli is aangetoond >100 kve/gram
4. Enterobacteriaceae >30x de norm van max 1000 kve/gram
– U heeft levensmiddelen op voorraad waar een afwijkende geur, kleur of smaak aan zit maar de reden daarvan is niet bekend
– U heeft een klacht gekregen, iemand is ziek geworden na het eten van uw product, en na onderzoek op de overige voorraad blijkt dat een ziekmaker in het product zit

Wanneer is er sprake van een ongeschikt levensmiddel? Voorbeelden van ongeschikt zijn:

– Productvreemde delen, glas, hout, metaal, steentjes
– Sporen van bederf, rotting
– Onaanvaardbare geur, kleur of smaak
– Producten die niet aan een wettelijke norm voldoen

In alle gevallen moet gemeld worden, via de meldwijzer en het formulier komt u precies te weten welke actie van u verwacht wordt.

Let wel, niet melden wordt gezien als een overtreding die u zwaar aangerekend wordt. U heeft dan willens en wetens de volksgezondheid mogelijk in gevaar gebracht.

In voorkomende gevallen heeft de inspecteur die u bezocht heeft zelf al contact met u opgenomen. In alle andere gevallen, komt u er zelf niet uit, vraag het ons.

Met voedselveiligheid neem je geen risico!