MELDPLICHT LISTERIA

De EG Verordening 2073/2005 is nu 5 jaar van kracht. De mist trekt langzaam op en de interpretatie van de wetgeving krijgt richting. Wat voor elke ondernemer geldt t.a.v. de aanwezigheid van Listeria Monocytogenes is dat bij aanwezigheid in direct consumeerbare producten, de nVWA gewaarschuwd moet worden. Er wordt met de nVWA beoordeeld of er een recall plaats moet vinden.

De telling die op Listeria wordt toegepast is alleen interessant als de pH en de Aw-waarde van het product aan bepaalde eisen voldoen. Voor alle producten geldt namelijk afwezigheid van Listeria, tenzij blijkt dat de bacterie niet kan groeien in het product (dat moet dus blijken uit de pH en de Aw-waarde). Voor een ieder die inkoopt is dit wel een aspect om in de inkoopvoorwaarden mee te nemen. De producent moet aantonen dat de producten vrij zijn van Listeria tot het einde van de tht.

Door regelmatig op Listeria te onderzoeken kan vastgesteld worden of de bacterie in het product kan groeien. Wanneer Listeria geconstateerd wordt is er sprake van een ondeugdelijk product. Het niet melden van een geconstateerde afwijking is dan een boete-waardige situatie.