Meer over de nieuwe Hygiënecode AGF Detailhandel

De hygiënecode voor de AGF detailhandel bestond al erg lang en was nodig aan herziening toe. De vereniging voor groente- en fruitspecialisten ADN heeft een geheel herziene versie van de code geschreven die door de NVWA is goedgekeurd. Met ingang van 1 februari is de nieuwe hygiënecode van toepassing.

Dit mag de AGF specialist niet missen!

ADN heeft ervoor gezorgd dat de nieuwe code bij de tijd is. Behalve het bewerken van groente en fruit zijn verschillende bereidingsprocessen omschreven, waaronder houdbaarheidsverlengende stappen zoals:

  • fermenteren
  • sous-vide verhitten
  • pH-verlaging van dressings.

Ook de eisen voor het veilig bereiden en bewaren van maaltijden en componenten zijn vastgelegd. De AGF-specialist is namelijk ook de leverancier van gezonde en smakelijke maaltijden!

Ook een belangrijk aspect zijn de 14 allergenen waarvan de klant moet weten of die in het product aanwezig zijn. Hoe voorkom je bijvoorbeeld kruiscontaminatie?

Met Houwers Groep op weg naar certificaat en zelfcontrole

U en uw medewerkers in de productie en de winkel moeten goed op de hoogte zijn van alle regels die in de code staan. Dat geldt ook voor antwoorden op vragen die klanten stellen over allergenen en THT. Op www.waaromdaarom.nu vindt u de e-learningmodules, waarmee u de hygiënecode op een prettige manier leert kennen. En laat één van onze deskundigen een nulmeting in uw zaak doen, dan weet u waar u staat. Na inspecties met een goede score kunt u het hygiënecodecertificaat ontvangen. Waarna u in aanmerking kunt komen voor zelfcontrole en verminderd toezicht van de NVWA. We noemen dit het Houwers Groep Zelfcontrolesysteem!

Veilig voedsel, ieders zorg

Alle bedrijven die voedsel bewerken, bereiden, verpakken, vervoeren en verhandelen zijn verplicht een voedselveiligheidssysteem te hebben. De HACCP-principes moeten de basis zijn van zo’n systeem. Elk bedrijf moet aan basisvoorwaarden voor hygiëne en werkruimte voldoen. Daarnaast is er de verplichting om risico’s voor de voedselveiligheid te inventariseren. Daar waar risico’s bestaan moet het bedrijf die risico’s aantoonbaar beheersen, de kritische beheerspunten (CCP’s). Dit is vastgelegd in de Europese Hygiëneverordening (EG) nr. 852/2004. Ambachtelijke bedrijven, met veelal een kleinschalig productieproces, en bijvoorbeeld horeca en zorginstellingen mogen de regels vastleggen in een hygiënecode. Zo zijn in Nederland enkele tientallen hygiënecodes als wetgeving voor allerlei sectoren geldig. De NVWA ziet toe op naleving van de code.

Lees ook: Hygiënecode AGF vernieuwd; lees je in met onze nieuwe e-learning