Managementrapport: jaarlijks werken aan verbetering

Jaarlijks ontvangen onze klanten een managementrapport. Hierin staan onder meer de resultaten van de inspecties van dat jaar omschreven. Zaken die goed gaan, maar ook punten die verbetering wensen worden hierin opgenomen.

Waar kunnen wij verbeteren?

Om de inhoud van het managementrapport nader toe te lichten, komen wij langs. Bij voorkeur voor het eind van het jaar: zo pakken we de verbeterpunten samen vroeg in het jaar op. Met een managementrapport richten we ons namelijk heel specifiek op de verbeterpunten. Daarin nemen we de volgende zaken op:

– Welke filialen hebben extra aandacht nodig?

– Welke filialen scoren structureel onvoldoende?

– Wat zijn ketenbreed de meest voorkomende tekortkomingen/verbeterpunten?

Daarnaast openen we graag de dialoog. Hoe verloopt de samenwerking met Houwers Groep? Is er behoefte aan meer ondersteuning? Een open gesprek versterkt onze samenwerking.

Actielijst voor het nieuwe jaar

Na het doorspreken van het managementrapport formuleert de inspecteur een actielijst:

– Een specifiek verbeterplan wordt opgesteld. Soms voor de hele keten, soms per winkel.

– Een bezoekplanning met probleemgerichte aanpak wordt gemaakt. Zo kan het zijn dat er in het afgelopen jaar veel tekortkomingen waren met betrekking tot de inrichting. Dan kunt u dit jaar zeswekelijkse bezoeken van onze Inspecteur Bouw verwachten. Door frequente controles uit te voeren op dit vlak, daalt het aantal tekortkomingen enorm.

Het management ontvangt een actielijst waarop gestuurd kan worden. Met een actieve houding van het management, heeft onze rapportage toegevoegde waarde. Met als gevolg een steeds positiever jaarverslag.