LEVENSMIDDELENAFVAL: GEKOELD OF ONGEKOELD?

De CBL-leden (brancheorganisatie voor supermarkten) hebben in januari 2009 een brief ontvangen van de VWA, hierin wordt aangekondigd dat zij tot 31 mei 2009 de tijd krijgen om een aantoonbaar systeem op te zetten waarin stromen ‘voormalige levensmiddelen met of van dierlijke producten’ geborgd zijn conform de voorwaarden van de Verordening Dierlijke bijproducten. Houwers Holtackers heeft in 2008 bij haar klanten dit reeds tijdens inspecties als een tekortkoming aangemerkt en hier een verbeteractie op voorgesteld. Sleutelwoord is het begrip ‘bedorven’.

Het belang om de Verordening EG 1774/2002 te bestuderen is groot, er zijn voorwaarden opgesteld voor zowel bedrijven die deze afvalproducten afvoeren, als ook het bewaren van afval. Ongekoeld bewaren van uw afval waarin van oorsprong dierlijke producten verwerkt zijn mag,  maar als deze bedorven zijn dan worden deze aangemerkt als cat. 2 materiaal. Denk bijvoorbeeld aan bedorven kaas, melk, vlees, vleeswaren, maaltijden met vlees etc. Dit afval mag alleen door de firma Rendac worden afgevoerd, maar wel tegen betaling van een hoger tarief. Hiermee is de vraag uit de kop van dit bericht beantwoord, gekoeld afval bespaart kosten en een goed gekozen bestemming voor uw levensmiddelen kan geld opleveren!

Voor meer informatie kunt u met Wil Jansen contact opnemen: wil@houwersholtackers.nl

https://www.houwersgroep.nl/wp-content/uploads/2017/06/afvalinzameling1.jpg