LANGER BEWAREN

Steeds vaker krijgen wij van klanten het bericht dat een inspecteur van de NVWA een opmerking gemaakt heeft of een maatregel opgelegd is, omdat producten langer bewaard worden dan door de code is voorgeschreven. De keuze van het langer bewaren is dan gebaseerd op een bacteriologisch onderzoek uit het verleden waaruit was gebleken dat het product nog niet aan het bederven wat aan het eind van de houdbaarheid. Dat is echter niet meer voldoende voor de NVWA! Er zijn nu andere criteria van toepassing.

In bijna alle codes is de standaard bewaartermijn; 48 uur bij maximaal 7°C. en 72 uur bij maximaal 4°C. Er zijn wel een aantal mogelijkheden opgenomen waarmee producten langer bewaard mogen worden zoals bijvoorbeeld;  napasteuriseren,  sous vide, verzuren, zouten. Wij kunnen het echter niet genoeg benadrukken, vacumeren wordt niet gezien als een methode waarmee houdbaarheid verlengd kan worden. Bij vacumeren gelden de standaard bewaartermijnen.

Wilt u langer bewaren dan de termijn die bij de genoemde processen past dan dient aanvullende studie en bijbehorend microbiologisch onderzoek gedaan te worden en een procedure/werkinstructie opgesteld worden. Deze aanvullende studie moet opgebouwd zijn volgens het 7-punten criterium wat door de NVWA is opgesteld en goedgekeurd is door het Ministerie van VWS.

Als u hier niet regelmatig mee bezig bent of weet waar u op moet letten is dit onbegonnen werk. Wilt u producten langer bewaren dan de mogelijkheden die al geboden worden, schroom dan niet dit tijdens het bezoek van de inspecteur te vragen. Deze inventariseert met u een aantal cruciale punten waarna wel of geen prijsvoorstel gedaan kan worden, die keuze is aan u.

Wij begrijpen dat het een investering is maar die kan u de ellende van een maatregel(traject) van de NVWA besparen. Let wel, het beleid is strikt en voor u het weet valt u in het verscherpt toezicht terwijl dat vrij gemakkelijk voorkomen had kunnen worden als u de vraag gesteld had. Wij helpen u graag.