Kleurcodes en openbaarmaking NVWA

Sinds kort gebruikt de NVWA geen 3 maar 4 kleuren bij de beoordeling hoe veilig een bedrijf werkt met voedsel, hoe het staat met de hygiëne en voorkómen van ongedierte.

De kleurcodes en hun betekenis: (https://www.nvwa.nl/onderwerpen/eten-drinken-roken/dossier/horeca-inspectiekaart)

  • Groen: Geen tekortkomingen geconstateerd op de speerpunten voor veilig voedsel.
  • Geel: Eén of meer tekortkomingen geconstateerd op de speerpunten voor veilig voedsel. Een verbetertraject is ingezet.
  • Oranje: Ernstige tekortkomingen geconstateerd. Het toezicht is gericht op verbetering of sluiting van het bedrijf.
  • Rood: Bedrijf is (tijdelijk) gesloten/producten zijn uit de handel genomen.

Een witte kleur betekent dat er geen (recente) gegevens beschikbaar zijn. Alleen bedrijven die herhaaldelijk ernstige overtredingen begaan, krijgen het oordeel ‘rood’ of ‘verscherpt toezicht’ van de NVWA. De beoordelingen worden openbaar gemaakt op de site en app van de NVWA, deze zijn voor iedereen toegankelijk en geven inzicht in de resultaten van o.a.: visafslagen en vis verwerkende bedrijven, slachterijen en productveiligheid (non food). Deze groepen zullen in de toekomst verder worden uitgebreid.

De naam en het adres van het bedrijf worden openbaar gemaakt evenals het onderdeel waarop onvoldoende score is. Heeft de NVWA uw onderneming geïnspecteerd, en wilt u naar aanleiding van de resultaten een reactie geven? Dat kan, gebruik hiervoor het formulier reactie op openbaarmaking. Om dit formulier te kunnen invullen, moet u eerst inloggen met eHerkenning, betrouwbaarheidsniveau 2+.

Wilt u als ondernemer met de kleur groen laten zien dat u werkt voldoet aan de gestelde eisen? Vul dan de Veilig Voedsel Verklaring in. Daarmee verklaart u dat uw onderneming veilig met voedsel werkt en de overige eisen voldoende onder controle heeft. Nadat u de verklaring hebt ingevuld, komt er binnen 60 dagen een NVWA-inspecteur langs om te controleren of u de Veilig Voedsel Verklaring naar waarheid hebt ingevuld. Als dat zo is, is uw bedrijf daarna met de kleur groen te zien op de site en app. Alle informatie over de inspecties, vermeldingen, aanvragen van eHerkenning en juridische grondslag voor de openbaarmaking kunt u vinden op de website van de NVWA onder het kopje eten, drinken, roken.

Bron: NVWA